Bolderweg 30 – Almere

€ 35,- per vierkante meter per jaar excl. btw
Bekijk alle foto's
Bouwvorm Bestaande bouw
LiggingBedrijventerrein
Oppervlakte5475 m2
Deelverhuur vanaf5475 m2
HoofdbestemmingBedrijfsruimte
Prijs € 35,- per vierkante meter per jaar excl. btw

Multifunctioneel bedrijfspand met aangrenzende kantoorruimte gelegen op een royale kavel grond. Het object bestaat uit een kantoorgedeelte en een goed onderhouden bedrijfshal. De bedrijfshal aan de linkerzijde heeft een vrije hoogte van 6,5 meter en het gedeelte aan de rechterzijde heeft een vrije hoogte van 3,5 meter. De maximale vloerbelasting van de gehele hal bestaat uit 1.500 kg per m². De hal wordt ontsloten door 4 loading docks met docklevelers aan de voorzijde en een overheaddeur aan de zijkant. Aan de linkerzijde van het object is ruime gelegenheid voor parkeren op eigen terrein.

Locatie
Dit uiterst representatieve bedrijfsgebouw is gelegen op het grootschalige bedrijventerrein "De Vaart" in Almere Buiten.

Bereikbaarheid
Per OV:
Per OV is Almere goed te bereiken via treinverbindingen vanuit Amsterdam (direct), Hilversum (direct) en Lelystad (direct). Vanaf de verschillende stations vindt u aansluiting op het fijnmazige netwerk van stadsbussen, die zich verplaatsen over een systeem van vrije busbanen.

Per auto:
Het object is uitstekend bereikbaar vanuit Amsterdam via de A1, A6 en de Hoge Ring (N702) en vanuit Utrecht via de A27, de A6 en de Tussen Ring (S104).

Vloeroppervlakte
De totaal verhuurbare vloeroppervlakte van het gebouw bedraagt circa 5.475 m², en is als volgt onder te verdelen:

Functie | unit | metrage
Bedrijfsruimte | hal 1 | circa 2.695 m² v.v.o.
Bedrijfsruimte | hal 2 | circa 1.850 m² v.v.o.
Kantoorruimte | circa 490 m² v.v.o.

Parkeren
Er zijn circa 47 parkeerplaatsen gelegen op eigen terrein beschikbaar.

Voorzieningen
Het object zal worden opgeleverd inclusief:
Bedrijfsruimte:
• maximale vloerbelasting circa 1,500 kg per m²;
• vrije hoogte van 6,5 meter (hal 1);
• vrije hoogte van 3,5 meter (hal 2);
• 4 elektrisch bedienbare overheaddeuren;
• 4 docklevelers;
• krachtstroominstallatie;
• verlichting;
• verwarming;
• loading docks;
• elektra capaciteit: 630 kVA t/m 1000 kVA.

Kantoorruimte:
• pantry;
• sanitaire voorzieningen;
• systeemplafonds;
• vloerbedekking;
• was -en kleedruimten;
• alarm.

Huurprijs
Bedrijfsruimte | hal 1 | € 50,- per m²
Bedrijfsruimte | hal 2 | € 35,- per m²
Kantoorruimte | € 75,- per m²

Huurprijzen zijn per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
5 jaar.

Verlengingstermijn
Met aansluitende perioden van telkens 5 jaar.

Opzegtermijn
12 maanden.

Betalingen
Huur en BTW per kwartaal vooruit.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Echter, afwijkingen of interpretatieverschillen vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Volledige omschrijving

Delen

Wij vertellen je graag meer over dit pand

RM & RT Makelaar & Taxateur
N. (Niels) Bunt RM RT
06 - 30 243 321
niels@castanea.nl
Makelaar
mr. S.H. (Bas) Bakker RM
06 - 54 220 914
bas@castanea.nl