Brinklaan 112 – Bussum

€ ,- excl. btw
Bekijk alle foto's
Bouwvorm Bestaande bouw
LiggingWijkwinkelcentrum
Oppervlakte804 m2
Deelverhuur vanaf804 m2
HoofdbestemmingKantoorruimte
NevenbestemmingWinkelruimte
Prijs € ,- excl. btw

Brinklaan 112 te Bussum
Het complex aan de Brinklaan is verdeeld over de begane grond en eerste verdieping.

Op basis van de laatste bekende vergunningstekeningen is de indeling van het complex:
BG: voormalig restaurant aan voorzijde met keuken en opslag aan de achterzijde van het object.
Verdieping: via een stalen trap is er een opgang naar een dakterras met een entree naar de aan de voorzijde gelegen woning en een entree naar een aan de achterzijde gelegen opslag/kantoorruimte.

Het is verkoper niet bekend of de huidige staat overeenkomt met de situatie op basis van deze laatste vergunningstekeningen. Aangezien het niet mogelijk was het pand te bezichtigen.

Het metrage ingemeten vanaf de plattegrond bedraagt 804 m², als volgt verdeeld:
kelder ca. 60 m²
begane grond ca. 530 m²
verdieping ca. 101 m² woning
verdieping ca. 113 m² kantoorruimte/opslag

De genoemde oppervlakten zijn slechts indicatief. Hieraan kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Bouwjaar
Bedrijfsgebouw 1930

Eigendomsgegevens
Gemeente Bussum, Sectie E, nummer 4331, grootte circa 743 m².

Opleveringsniveau ('as is')
De in deze objectinformatie opgenomen gegevens zijn slechts van algemene aard en aan verandering onderhevig. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het registergoed (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het registergoed (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het registergoed, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het registergoed (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.
De foto’s geven een beeld van de situatie ter plaatse en de huidige situatie kan afwijken van de foto`s, verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Locatie
Bussum is gelegen in 't Gooi, provincie Noord-Holland.
De bereikbaarheid per auto is goed door de ligging van Bussum aan de Rijksweg A1 welke een prima verbinding geeft op de Rijkswegen A27 en A6. Tevens zijn de NS stations Naarden-Bussum en Bussum-Zuid op redelijke (loop)afstand gelegen.

Bestemmingsplan
De bestemming is: ‘gemengd'.
De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel, uitsluitend op de begane grond en behoudens ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel uitgesloten';
b. ambachtelijke bedrijvigheid voor zover dit onlosmakelijk samenhangt met de toegestane detailhandel, uitsluitend op de begane grond;
c. horecabedrijven uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten, uitsluitend op de begane grond;
d. dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;
e. kantoren, uitsluitend op de begane grond;
f. wonen, uitsluitend in het hoofdgebouw; daaronder begrepen aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
g. maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend op de begane grond en niet ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten';

Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar:
www.ruimtelijkeplannen.nl

Huursituatie
De woonruimte is mogelijk verhuurd zonder toestemming van de hypotheekhouder. Een verzoekschrift als bedoeld in artikel 3:264 BW is door de hypotheekhouder ingediend.

Voor wat betreft de commerciele ruimte van het registergoed geldt dat deze voor zover bekend bij Verkoper mogelijk ook verhuurd is.
Verkoper heeft geen toestemming verleend voor verhuur derhalve komt aan verkoper een beroep op het huurbeding als bedoeld in artikel
3:264 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe.
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde
bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de bijzondere veilingvoorwaarden.

Wijze van verkoop middels veiling
Openbare veiling (‘executoriale Verkoping, ex art. 3:268 jo 3:254 BW’)

De openbare veiling vindt plaats op 28 januari 2021, vanaf 14.00 uur, online (bij inzet en afslag) via www.bog-auctions.com, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan kantoornaam veilingnotaris.

Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 ("AVVI 2015”) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: www.bog-auctions.com.

Kijkdagen
Er zal nog informatie verstrekt worden over data en tijdstippen.

Notaris
DLA Piper Nederland N.V.
Mr. M.J.A. Laenen
Dit dossier is in behandeling bij:
Mevrouw M.F.M. Coll
Telefoonnummer: 020 - 541 93 46
E-mailadres: feliz.coll@dlapiper.com

Veilingorganisatie
BOG Auctions
T +31 (0)33 460 00 76
E: info@bog-auctions.com

Volledige omschrijving

Delen

Wij vertellen je graag meer over dit pand

Makelaar & Taxateur
mr. S.H. (Bas) Bakker RM RT
06 - 54 220 914
bas@castanea.nl
Backoffice - PA
R.J. (Rosalie) van Ommeren - van den Bremer
035 646 00 50
rosalie@castanea.nl