Constructieweg 7 – Huizen

€ 235.000,- excl. btw kosten koper
Bekijk alle foto's
Bouwvorm Bestaande bouw
LiggingBedrijventerrein
Oppervlakte168 m2
Deelverhuur vanaf84 m2
HoofdbestemmingBedrijfsruimte
Prijs € 235.000,- excl. btw kosten koper

Representatieve bedrijfsunit, gelegen aan de Constructieweg op het bedrijventerrein "het Plaveen". De bedrijfsunit maakt deel uit van een modern bedrijfsverzamelgebouw.

Bedrijventerrein "het Plaveen" kenmerkt zich door een grote diversiteit aan bedrijven en is goed bereikbaar vanaf de A1 en A27. Ook de royale opzet van het bedrijventerrein maakt dat het laden en lossen zonder verkeershinder voor derden kan plaatsvinden.

De bedrijfsunit, onder architectuur van Guido Bakker gebouwd, kent een vloeroppervlak ter grootte van circa 168 m², verdeeld over circa 84 m² bedrijfsruimte op de begane grond en circa 84 m² kantoorruimte op de verdieping.

Alsmede zijn er twee parkeerplaatsen op eigen terrein. Daarnaast kan men goed op de openbare weg parkeren.

Opleveringsniveau:
De bedrijfsruimte wordt in de huidige staat opgeleverd inclusief de navolgende voorzieningen:
- verwarming middels CV;
- elektrische overheaddeur;
- pantry;
- toilet;
- verlichtingsarmaturen;
- betonnen vloer (begane grond);
- houten vloer (verdieping).
- vrije hoogte (bedrijfsruimte) 3,54 meter;
- maximale vloerbelasting (bedrijfsruimte) 1500 kg/m².

Koopprijs:
De koopsom bedraagt € 235.000,- kosten koper exclusief BTW.

Kadastrale gegevens:
Gemeente Huizen, sectie C, perceel 11130 A19.

Bestemmingsplan:
Het geldende bestemmingsplan kent aan het perceel de bestemming 'bedrijf - 1" toe.

Servicekosten:
Koper is een bedrag servicekosten verschuldigd ter grootte van € 170,- per kwartaal exclusief BTW (dit bedrag is een inschatting, de definitieve bijdrage aan de VvE wordt nog vastgesteld), inzake de navolgende te verzorgen leveringen en diensten:
- klein onderhoud;
- dak onderhoud;
- gevelreiniging;
- groenvoorziening;
- reservering groot onderhoud;
- administratiekosten.
- algemeen onderhoud buitenterrein;
- glasverzekering;
- glasbewassing;
- administratiekosten ad. 6%.

Energielabel:
Is op aanvraag beschikbaar.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport
beschikbaar. De genoemde oppervlakten zijn slechts
indicatief. Eventuele afwijkingen hierin vormen geen
aanleiding tot verrekening.

Waarborg:
Koper dient binnen drie weken na ondertekening van de koopakte een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom overgemaakt te hebben op een rekeningnummer van het notariskantoor dat het transport verzorgt.

Koopakte:
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een koopakte zoals gebruikt wordt door leden van de bedrijfs onroerend goed sectie van de NVM.

Milieubepaling:
Aan verkoper is niet bekend of de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak, dan wel het nemen van andere maatregelen. Aan verkoper is niet bekend of in de onroerende zaak een ondergrondse tank voor het opslaan van (vloei)stoffen aanwezig is. Aan verkoper is niet bekend of er in de onroerende zaak asbest is verwerkt.

Garanties door Verkoper:
Ten aanzien van de feitelijke staat van het verkochte object (waaronder mede begrepen de technische en milieukundige staat) geldt uitdrukkelijk, dat deze overeenkomst "as is” tussen partijen is aangegaan. Dit houdt in dat koper het verkochte object op de transportdatum zal aanvaarden in de (feitelijke) staat waarin ze alsdan verkeert. De aanwezigheid van achterstallig onderhoud en/of gebreken zijn voor rekening en risico van koper en koper vrijwaart verkoper hiervan.

Bijzondere bepalingen:
Met betrekking tot de door eigenaar (of zijn adviseurs) verstrekte informatie geldt dat alle informatie naar beste weten door (of namens) eigenaar wordt verstrekt, hetgeen geen garantie inhoudt dat de verstrekte informatie ook daadwerkelijk juist en volledig is.

Gunning:
De eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Transport:
De oplevering en aansluitend het transport bij het door koper aan te geven notariskantoor, zal in nader overleg tussen partijen kunnen geschieden.

BTW bepaling:
Indien de koper niet BTW plichtig is en derhalve de koopsom niet vermeerderd kan worden met BTW, zal de schade die verkoper daardoor leidt, volledig verhaald worden op koper. Dit zal aldus in het voorkomende geval leiden tot een verhoging van de koopsom gelijk aan de schade die verkoper leidt.

Bijlagen (op aanvraag beschikbaar):
- Eigendomsbewijs;
- Kadastrale gegevens;
- Overzicht kosten gas en elektra;
- Bestemmingsplan voorschriften.

Volledige omschrijving

Delen

Wij vertellen je graag meer over dit pand

RM & RT Makelaar & Taxateur
N. (Niels) Bunt RM RT
06 - 30 243 321
niels@castanea.nl
Vastgoedadviseur
M.C. (Maarten) Klein
06 – 53 245 452
maarten@castanea.nl