Dukdalfweg 14 – Amsterdam

€ 435.000,- kosten koper
Bekijk alle foto's
Bouwvorm Bestaande bouw
LiggingBedrijventerrein
Oppervlakte385 m2
Deelverhuur vanaf385 m2
HoofdbestemmingBedrijfsruimte
Prijs € 435.000,- kosten koper

Een fraai en representatieve bedrijfsunit op een uitstekende locatie, gelegen in het Westelijk Havengebied, nabij het Noordzeekanaal en de pont naar Zaandam. De Dukdalfweg 14 kent een totaal vloeroppervlak van circa 385 m² bedrijfs- en kantoorruimte verdeeld over de begane grond en de verdieping. Het bezit een grote zicht- en attentiewaarde vanaf de doorgaande weg.

Bereikbaarheid:
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend, door de ligging nabij de ringweg A10 (afslag S 101). Via de Nieuwe Hemweg is de (binnen)stad van Amsterdam snel en eenvoudig te bereiken.

Opleveringsniveau:
De bedrijfsruimte wordt in huidige staat opgeleverd, inclusief:
- betonnen gladde afwerkvloer;
- systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
- overheaddeur;
- luchtbehandelingsinstallatie;
- werkplaats.

De kantoorruimtes worden in de huidige staat opgeleverd, inclusief:
- systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
- verwarming middels radiatoren;
- lichtkoepels (waar aanwezig);
- te openen ramen;
- airco wandunits (waar aanwezig);
- vloerbedekking (deels tapijt en pvc);
- kantine met keuken inclusief apparatuur;
- meerdere pantry's;
- toiletruimten gescheiden man/vrouw;
- alarminstallatie;
- kabelgoten inclusief netwerkbekabeling.

Vraagprijs:
De vraagprijs bedraagt € 435.000,- k.k.

Erfpacht:
Een tijdelijk recht van erfpacht, uitgegeven onder de Algemene Bepalingen voor tijdelijke erfpacht in het Havengebied 1992, met de hierop aangebracht aanvullingen en wijzigingen zoals omschreven in de uitgifteakte Erfpacht.
De canon is afgekocht tot 31 december 2048.

Parkeergelegenheid:
Op eigen terrein is ruim voldoende parkeergelegenheid.

Bestemming:
Voor het bedrijfspand is de bestemming Bedrijf -2 aangewezen.

Kadaster:
Gemeente Amsterdam, sectie Al, nummer 557, appartementsindex 8.

Gunning:
De eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Aanvaarding:
Korte termijn mogelijk.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar.

Waarborg:
Koper dient binnen drie weken na ondertekening van de koopakte een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom overgemaakt te hebben op een rekeningnummer van het notariskantoor dat het transport verzorgt.

Koopakte:
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een koopakte zoals gebruikt wordt door leden van de bedrijfs onroerend goed sectie van de NVM.

Milieubepaling:
Aan verkoper is niet bekend of de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak, dan wel het nemen van andere maatregelen. Aan verkoper is niet bekend of in de onroerende zaak een ondergrondse tank voor het opslaan van (vloei)stoffen aanwezig is. Aan verkoper is niet bekend of er in de onroerende zaak asbest is verwerkt.

Garanties door Verkoper:
Ten aanzien van de feitelijke staat van het verkochte object (waaronder mede begrepen de technische en milieukundige staat) geldt uitdrukkelijk, dat deze overeenkomst "as is” tussen partijen is aangegaan. Dit houdt in dat koper het verkochte object op de transportdatum zal aanvaarden in de (feitelijke) staat waarin ze alsdan verkeert. De aanwezigheid van achterstallig onderhoud en/of gebreken zijn voor rekening en risico van koper en koper vrijwaart verkoper hiervan.

Bijzondere bepalingen:
Met betrekking tot de door eigenaar (of zijn adviseurs) verstrekte informatie geldt dat alle informatie naar beste weten door (of namens) eigenaar wordt verstrekt, hetgeen geen garantie inhoudt dat de verstrekte informatie ook daadwerkelijk juist en volledig is.

Transport:
De oplevering en aansluitend het transport bij het door koper aan te geven notariskantoor, zal in nader overleg tussen partijen kunnen geschieden.

Volledige omschrijving

Delen

Wij vertellen je graag meer over dit pand

RM & RT Makelaar & Taxateur
N. (Niels) Bunt RM RT
06 - 30 243 321
niels@castanea.nl