Dukdalfweg 16 – Amsterdam

€ 240.000,- kosten koper
Bekijk alle foto's
Bouwvorm Bestaande bouw
LiggingBedrijventerrein
Oppervlakte250 m2
Deelverhuur vanaf250 m2
HoofdbestemmingBedrijfsruimte
Prijs € 240.000,- kosten koper

Een fraai en representatieve bedrijfsunit op een uitstekende locatie, gelegen in het Westelijk Havengebied, nabij het Noordzeekanaal en de pont naar Zaandam. De Dukdalfweg 16 kent een totaal vloeroppervlak van circa 160 m² bedrijfsruimte gelegen op de begane grond alsmede circa 90 m² kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping. Het bezit een grote zicht- en attentiewaarde vanaf de doorgaande weg.

Bereikbaarheid:
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend, door de ligging nabij de ringweg A10 (afslag S 101). Via de Nieuwe Hemweg is de (binnen)stad van Amsterdam snel en eenvoudig te bereiken.

Opleveringsniveau:
De bedrijfsruimte wordt in huidige staat opgeleverd, inclusief:
- betonnen gladde afwerkvloer;
- systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
- overheaddeur;
- luchtbehandelingsinstallatie.

De kantoorruimtes worden in de huidige staat opgeleverd, inclusief:
- systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
- verwarming middels radiatoren;
- te openen ramen;
- airco wandunits (waar aanwezig);
- vloerbedekking (deels tapijt en pvc);
- vergaderruimte
- kantine met keuken inclusief apparatuur;
- pantry's;
- toiletruimten gescheiden man/vrouw;
- te openen ramen;
- alarminstallatie;
- kabelgoten inclusief netwerkbekabeling.

Erfpacht:
Een tijdelijk recht van erfpacht, uitgegeven onder de Algemene Bepalingen voor tijdelijke erfpacht in het Havengebied 1992, met de hierop aangebracht aanvullingen en wijzigingen zoals omschreven in de uitgifteakte Erfpacht.
De canon is afgekocht tot 31 december 2048.

Parkeergelegenheid:
Op eigen terrein is voldoende parkeergelegenheid.

Reclame:
De bedrijfsruimte kent een hoge attentie waarde. Het is mogelijk uw bedrijfsreclame in overleg aan te brengen.

Bestemming:
Voor het bedrijfspand is de bestemming Bedrijf -2 aangewezen.

Kadaster:
Gemeente Amsterdam, sectie Al, nummer 557, appartementsindex 9.

Huurtermijn:
In overleg, verhuurder streeft naar een langdurige huurrelatie.

Aanvaarding:
In overleg.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Volledige omschrijving

Delen

Wij vertellen je graag meer over dit pand

RM & RT Makelaar & Taxateur
N. (Niels) Bunt RM RT
06 - 30 243 321
niels@castanea.nl