Havenstraat 135-137 – Hilversum

€ 125,- per vierkante meter per jaar excl. btw
Bekijk alle foto's
Bouwvorm Bestaande bouw
LiggingIn woonwijk
Oppervlakte374 m2
Deelverhuur vanaf374 m2
HoofdbestemmingKantoorruimte
Aantal parkeerplaatsen10
Service kosten € 30,- per vierkante meter per jaar
Prijs € 125,- per vierkante meter per jaar excl. btw

Op een goede locatie gelegen aan een doorgaande weg is in dit kantoorverzamelgebouw kantoorruimte beschikbaar alsmede een zeer ruime parkeerfaciliteit op eigen terrein. De kantoorruimte, de centrale entreepartij (binnen- en buitenzijde) en de overige algemene ruimten van het gebouw zijn gerenoveerd.

Voor de verhuur beschikbaar is circa 374 m² gelegen op de begane grond, alsmede 10 parkeerplaatsen.

In de kelder is er op aanvraag archiefruimte beschikbaar.

Opleveringsniveau:
Het gehuurde op de begane grond wordt in de huidige complete staat opgeleverd inclusief de navolgende voorzieningen:
•cv installatie met radiatoren + koeling;
•kabelgoten;
•uitgevoerd schilderwerk;
•systeemplafond met nieuwe ledverlichting;
•keukenvoorziening;
•toiletgroep;
•liftinstallatie;
•intercominstallatie.

Parkeergelegenheid:
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. De huurprijs bedraagt € 500,- per parkeerplaats per jaar, exclusief BTW voor de parkeerplaatsen gelegen op het buitendek en € 675.- per parkeerplaats per jaar, exclusief BTW voor de parkeerplaatsen gelegen in de kelder.
Er zijn 6 parkeerplaatsen op het buitenterrein beschikbaar en 4 parkeerplaatsen in de parkeerkelder.

Aanvangshuurprijs:
De aanvangshuurprijs bedraagt € 125,- per m² op jaarbasis exclusief BTW.

De huur dient per maand vooruit te worden voldaan. BTW vrije verhuur behoort tot de mogelijkheden.

Servicekosten:
Huurder is een voorschotbedrag servicekosten verschuldigd ter grootte van € 30,- per m² op jaarbasis exclusief BTW, inzake de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:
•onderhoud c.v. installatie algemene ruimte;
•onderhoud perken en plantsoenen rond het gehuurde;
•het waterverbruik met inbegrip van belastingen en heffingen;
•de verzekering van de buitenbeglazing van het complex;
•het onderhoud aan de brandmeldinstallatie inclusief kosten meldkamer;
•het stroomverbruik waaronder begrepen vastrecht en meterhuur van de c.v. installatie;
•onderhoud liftinstallatie;
•schoonmaak algemene ruimte;
•diverse kosten;
•administratiekosten 5%.

Huurtermijn:
In overleg.

Aanvaarding:
15 juni 2021, of zoveel eerder.

Zekerheidsstelling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting.

Huurprijsindexering
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage
Van het complex is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De genoemde oppervlakten zijn slechts indicatief. Eventuele afwijkingen hierin vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Volledige omschrijving

Delen

Wij vertellen je graag meer over dit pand

Vastgoedadviseur
M.C. (Maarten) Klein
06 – 53 245 452
maarten@castanea.nl
Backoffice - PA
R.J. (Rosalie) van Ommeren - van den Bremer
035 646 00 50
rosalie@castanea.nl