Havenstraat 56 – Huizen

€ 335.000,- excl. btw kosten koper
Bekijk alle foto's
Bouwvorm Bestaande bouw
LiggingBedrijventerrein
Oppervlakte235 m2
Deelverhuur vanaf235 m2
HoofdbestemmingBedrijfsruimte
Aantal parkeerplaatsen3
Prijs € 335.000,- excl. btw kosten koper

Dit functionele bedrijfspand van in totaal circa 235 m² is gelegen op het industrieterrein Het Plaveen en bestaat uit een bedrijfs- en kantoorruimte. Alsmede zijn er drie bijhorende parkeerplaatsen waarvan twee aangrenzend alsmede één aan de zijkant van de bedrijfsruimte. De ruimte beschikt over een elektrisch bedienbare overheaddeur. Het achterste gedeelte van de werkplaats heeft een vrije hoogte van ruim 7,5 meter en is voorzien van een lichtkoepel. De uitstraling van het geheel is representatief. Door de gunstige vrije hoogte is de ruimte voor verschillende doeleinden geschikt.

Ligging en bereikbaarheid:
Het bedrijfsgebouw is plezierig gelegen tegenover een woonwijk waardoor er een hoge sociale controle is, alsmede de nodige daglichttoetreding vanuit de kantoorruimte op de eerste verdieping. De ligging is gunstig, dichtbij zowel het centrum, openbaar vervoer als de haven van Huizen. De bereikbaarheid met de auto is uitstekend.

Vloeroppervlakte:
Het bedrijfsgebouw kent een vloeroppervlak ter grootte van circa 235 m², dit metrage is als volgt verdeeld:

Begane grond | bedrijfsruimte | circa 129 m²
1e verdieping | kantoorruimte | circa 56 m²
Tussenvloer | kantoorruimte | circa 50 m²

Opleveringsniveau:
De bedrijfsruimte wordt in de huidige staat opgeleverd inclusief de navolgende voorzieningen:
- elektrische overheaddeur;
- systeemplafond (verdieping);
- pantry;
- toiletten (bedrijfsruimte en entree);
- verlichtingsarmaturen;
- daglichtkoepel (verdieping);
- CV installatie;
- huidige vloerafwerking (graniet en epoxyvloer);
- spotverlichting;
- tussenvloer;
- glazen deur;
- radiatoren;
- alarm.

Koopsom:
De koopsom bedraagt € 335.000,- k.k. (excl. BTW).

Servicekosten:
Koper is een bedrag servicekosten verschuldigd ter grootte van circa € 150,- per maand exclusief BTW. Dit bedrag is een inschatting, de definitieve bijdrage aan de VvE wordt nog vastgesteld. Inhoudende de navolgende te verzorgen leveringen en diensten:
- algemeen onderhoud buitenterrein;
- glasverzekering;
- glasbewassing;
- administratiekosten ad 6%.

Parkeergelegenheid:
Er zijn drie parkeerplaatsen op voor- en zijgelegen terrein gesitueerd.

Kadastrale gegevens:
Gemeente Huizen, sectie C, perceel 10697 A-11.

Bestemmingsplan:
Het geldende bestemmingsplan 'Haven en Bedrijventerreinen' kent aan het perceel de bestemming 'Bedrijf -1" toe.

Aanvaarding:
Per mei 2022 / in overleg.

Energielabel:
De ruimte beschikt over energielabel A.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De genoemde oppervlakten zijn slechts indicatief. Eventuele afwijkingen hierin vormen geen aanleiding tot verrekening.

De aanwezige plattegronden zijn zonder de aangebrachte tussenvloer, deze is later gerealiseerd.

Waarborg:
Koper dient binnen drie weken na ondertekening van de koopakte een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom overgemaakt te hebben op een rekeningnummer van het notariskantoor dat het transport verzorgt.

Koopakte:
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een koopakte zoals gebruikt wordt door leden van de bedrijfs onroerend goed sectie van de NVM.

Milieubepaling:
Aan verkoper is niet bekend of de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak, dan wel het nemen van andere maatregelen. Aan verkoper is niet bekend of in de onroerende zaak een ondergrondse tank voor het opslaan van (vloei)stoffen aanwezig is. Aan verkoper is niet bekend of er in de onroerende zaak asbest is verwerkt.

Garanties door Verkoper:
Ten aanzien van de feitelijke staat van het verkochte object (waaronder mede begrepen de technische en milieukundige staat) geldt uitdrukkelijk, dat deze overeenkomst "as is” tussen partijen is aangegaan. Dit houdt in dat koper het verkochte object op de transportdatum zal aanvaarden in de (feitelijke) staat waarin ze alsdan verkeert. De aanwezigheid van achterstallig onderhoud en/of gebreken zijn voor rekening en risico van koper en koper vrijwaart verkoper hiervan.

Bijzondere bepalingen:
Met betrekking tot de door eigenaar (of zijn adviseurs) verstrekte informatie geldt dat alle informatie naar beste weten door (of namens) eigenaar wordt verstrekt, hetgeen geen garantie inhoudt dat de verstrekte informatie ook daadwerkelijk juist en volledig is.

Gunning:
De eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Transport:
De oplevering en aansluitend het transport bij het door koper aan te geven notariskantoor, zal in nader overleg tussen partijen kunnen geschieden.

BTW bepaling:
Indien de koper niet BTW plichtig is en derhalve de koopsom niet vermeerderd kan worden met BTW, zal de schade die verkoper daardoor leidt, volledig verhaald worden op koper. Dit zal aldus in het voorkomende geval leiden tot een verhoging van de koopsom gelijk aan de schade die verkoper leidt.

Bijlagen (op aanvraag beschikbaar):
- eigendomsbewijs;
- kadastrale gegevens;
- meetrapport NEN 2580 (zonder tussenvloer);
- bestemmingsplan voorschriften;
- afschrift energiecertificaat.

Volledige omschrijving

Delen

Wij vertellen je graag meer over dit pand

RM & RT Makelaar & Taxateur
N. (Niels) Bunt RM RT
06 - 30 243 321
niels@castanea.nl