Hoge Naarderweg 7H – Hilversum

€ 250,- per maand excl. btw
Bekijk alle foto's
Bouwvorm Bestaande bouw
LiggingIn woonwijk
Oppervlakte22 m2
Deelverhuur vanaf22 m2
HoofdbestemmingKantoorruimte
Service kosten € 70,- per maand
Prijs € 250,- per maand excl. btw

Het kleinschalige en sfeervolle pand ligt aan de rand van het centrum, tegenover het mooie gemeentehuis van Hilversum en het aangrenzende Dudok Park. Het betreft een kleinschalig complex met een rustige en unieke uitstraling, wat de ruimtes in het pand bijzonder geschikt maakt voor (para)medische beroepsbeoefenaren, home-offices of voor een klein kantoor, zoals voor ZZP’ers.

Een groot pluspunt is dat het pand nabij doorverwijzers (zoals huisartsen, consultatiebureaus etc.) ligt. Ook kan er volop gebruik gemaakt worden van parkeerplaatsen in de omgeving en is er WiFi aanwezig in de kantoor-/bedrijfsruimte.

Naast maatschappelijk beroepsbeoefenaars kunnen kleine bedrijven en zelfstandigen in andere beroepsgroepen ook uitstekend gebruik maken van de kantoor-/praktijkruimte. Een belangrijk gegeven is echter wel dat de rust centraal staat in het pand.

Beschikbaarheid:
De betreffende ruimte is circa 22 m² groot (inclusief omslag algemene ruimte) en bevindt zich op de eerste verdieping van het gebouw. In dit gedeelte zijn er voornamelijk psychologen en coaches gevestigd. Mede door de ruimte lichtinval heeft de vrijstaande kamer een sfeervolle en warme uitstraling.

Opleveringsniveau:
Het gehuurde wordt in de huidige staat opgeleverd, inclusief de navolgende voorzieningen:
• zij-entree (medegebruik);
• vloerbedekking (nieuw);
• glad afgewerkte wanden en plafonds;
• verwarming middels radiatoren;
• goede lichtinval door grote raampartij;
• gezamenlijke wachtruimte op de verdieping;
• wandcontactdozen;
• pantry inclusief de aanwezige apparatuur (medegebruik);
• sanitaire voorzieningen (medegebruik).

Servicekosten:
Huurder is een vast bedrag aan servicekosten verschuldigd zijnde € 70,- per maand exclusief BTW inzake de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:
• warmtelevering;
• energielevering;
• waterlevering;
• onderhoud en periodieke controle cv-installatie en boiler;
• onderhoud van de ontruimingsinstallatie;
• periodieke glasbewassing buitenzijde van het pand;
• alle overige voorzieningen waarover de verhuurder en huurder overeenstemming bereiken dat de verhuurder voor de levering en/of periodiek onderhoud verantwoordelijk zal zijn;
• schoonmaakkosten algemene ruimte;
• wifi.

Parkeergelegenheid:
Ruim parkeren op openbaar gebied in de nabijheid en voor het gemeentehuis van Hilversum. Er bestaat de mogelijkheid om voor dit adres een (digitale) parkeervergunning aan te vragen bij de gemeente. De kosten hiervan bedragen volgens de tarieventabel 2019 € 125,- per jaar voor een zakelijke vergunning (SCHIL). Hiervoor verwijzen wij uitdrukkelijk naar het parkeerloket en beleid van de gemeente Hilversum.

Bestemming:
Maatschappelijke- en kantoordoeleinden.

Energielabel:
Het gebouw beschikt over energielabel A.

Huurtermijn:
Vanaf 1 jaar.

Aanvaarding:
In overleg.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van twee maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Echter, afwijkingen of interpretatieverschillen vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Volledige omschrijving

Delen

Wij vertellen je graag meer over dit pand

Vastgoedadviseur
M.C. (Maarten) Klein
06 – 53 245 452
maarten@castanea.nl