Industrieweg 24en 24A – Maartensdijk

€ 2.675,- per maand excl. btw
Bekijk alle foto's
Bouwvorm Bestaande bouw
LiggingBedrijventerrein
Oppervlakte450 m2
Deelverhuur vanaf210 m2
HoofdbestemmingBedrijfsruimte
NevenbestemmingBedrijfsruimte
Prijs € 2.675,- per maand excl. btw

Object:
Plezierig bereikbaar tussen Utrecht en Hilversum in de gemeente Maartensdijk komt circa 450 m² bedrijfs-/atelier/kantoorruimte beschikbaar.

Het gaat om de Industrieweg 24 en 24A. Doormiddel van een nog te realiseren doorgang kunnen de ruimtes met elkaar verbonden worden.

De goede staat van onderhoud, het ruime voorzieningenniveau en zijn vrije ligging met raampartij over de volle breedte aan de achterzijde maken deze kleinschalige bedrijfs-, annex kantoorruimte tot een uiterst aantrekkelijke werkomgeving. Aan de achterzijde is zicht op een agrarisch in gebruik zijnde groenstrook, de spoorlijn Hilversum - Utrecht en de snelweg A-27.

Desgewenst mag huurder naamreclame aanbrengen, na toestemming eigenaar en afgifte gemeentelijke vergunning.

Opleveringsniveau 24A:
De bedrijfs/kantoorruimte is ingedeeld in meerdere vertrekken (kantoorkamers/showroom/ magazijn) en wordt opgeleverd met de navolgende voorzieningen :

• automatische schuifdeur;
• zelfstandige verwarmingsinstallatie (combi-ketel) met radiatoren;
• diverse lichtkoepels omgeven door systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
• gescheiden dames en heren toilet met fontein.

De vertrekkende huurder biedt desgewenst ter overname aan:
• de patchkast + bekabeling;
• de stellingen;
• het kantoormeubilair;
• de alarminstallatie;
• de binnenzonwering (lamellen en vitrages).

Opleveringsniveau 24:
De bedrijfswerkruimte is door de eigenaar in optimale staat gebracht en beschikt over de volgende voorzieningen:
• moderne voorgevel met Crawford handbedienbare overheaddeur met loopdeur;
• hardhouten ramen en deuren voorzien van thermopane beglazing;
• zelfstandige elektriciteitsinstallatie met krachtstroomaansluitingen;
• zelfstandige verwarmingsinstallatie (combi-ketel) met radiatoren;
• brandveiligheidsvoorzieningen middels brandhaspel;
• alarminstallatie met detectoren;
• aparte entree met hal naar kantoorkamer (circa 10 m²);
• afgestreken betonvloer;
• diverse lichtstraten in het dak omgeven door systeemplafond met TL-verlichting;
• gescheiden dames en heren toilet met fontein;
• kantoorkamer (10 m²), dagverblijf (10 m²) met pantry en koelkast.

Parkeergelegenheid:
Voor de bedrijfsruimte zijn op eigen terrein parkeerplaatsen beschikbaar.

Aanvangshuurprijs:
De aanvangshuurprijs voor het geheel bedraagt
€ 2.675,- per maand exclusief BTW, bij vooruitbetaling te voldoen.

Het is mogelijk om de ruimtes afzonderlijk van elkaar te huren, hiervoor gelden de volgende huurprijzen:
24 circa 210 m² € 1.275,- excl. BTW
24A circa 240 m² € 1.450,- excl. BTW

Servicekosten:
De bedrijfsruimte beschikt over zelfstandige energie- en watervoorzieningen, waarvoor eigen meters zijn geplaatst. Huurder draagt zelf zorg voor de afsluiting van deze afnemerscontracten. Aanvullende servicekosten zijn niet verschuldigd. Huurder dient zelf onderhoudscontracten af te sluiten voor de cv-, en alarminstallatie met hiertoe erkende bedrijven.

Huurtermijn:
De huurtermijn dient in overleg bepaald te worden.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de kosten voor parkeren, de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Echter, afwijkingen of interpretatieverschillen vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Volledige omschrijving

Delen

Wij vertellen je graag meer over dit pand

RM & RT Makelaar & Taxateur
N. (Niels) Bunt RM RT
06 - 30 243 321
niels@castanea.nl