Jan van Beierenstraat 123A – Hilversum

€ 60,- per vierkante meters per jaar excl. btw
Bekijk alle foto's
Bouwvorm Bestaande bouw
LiggingIn woonwijk
HoofdbestemmingBedrijfsruimte
Prijs € 60,- per vierkante meters per jaar excl. btw

ALGEMEEN
Gelegen langs het spoor in rustige woonomgeving en op steenworp afstand van NS-station Hilversum CS wordt momenteel bedrijfs-/kantoorruimte te huur aangeboden.

BESCHIKBAARHEID & HUURPRIJZEN
Het gebouw kent een vloeroppervlakte ter grootte van circa 580 m², als volgt verdeeld:

Begane grond bedrijfsruimte - circa 330 m²
De huurprijs bedraagt € 60,- per m² per jaar exclusief BTW.

Eerste verdieping kantoorruimte - circa 250 m²
De huurprijs bedraagt € 80,- per m² per jaar exclusief BTW.

Het vloeroppervlak is in zijn geheel of in delen beschikbaar. Bij deelverhuur zal de entree gedeeld worden.

Tevens bestaat de mogelijkheid om circa 340 m² kantoorruimte erbij te huren in het naastgelegen gebouw (Wandelpad 30 te Hilversum).

Voor de indeling van deze kantoorruimte verwijzen wij u naar de plattegronden, welke zijn opgenomen in deze brochure. Meetcertificaat conform NEN 2580 is voorhanden.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het gehuurde wordt opgeleverd in de huidige staat inclusief de navolgende voorzieningen:
- systeemplafond (deels);
- betegelde vloer bedrijfsruimte;
- huidige vloerafwerking kantoorruimte;
- inbouwspots;
- toilet;
- pantry;
- hekwerk om het buitenterrein;
- verwarming;
- overheaddeur met loopdeur (zal worden geplaatst)..

SERVICEKOSTEN
Huurder dient zelf de desbetreffende contacten voor de levering en het verbruik van gas, water en elektra op eigen naam te zetten.

PARKEREN
Er zijn parkeerplaatsen beschikbaar op eigen terrein. Het gebruik van de hierboven genoemde parkeervoorziening is bij de huurprijs inbegrepen.

BESTEMMINGSPLAN
Het gebouw overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan te benutten als bedrijfsruimte tot categorie 1 en 2 alsmede bestemd voor een onderneming in de creatieve industrie.

AANVAARDING
Het object is in overleg tussen partijen te aanvaarden.

HUURTERMIJN
De huurtermijn is in overleg tussen beide partijen te bepalen.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de kosten voor parkeren, de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Echter, afwijkingen of interpretatieverschillen vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Volledige omschrijving

Delen

Wij vertellen je graag meer over dit pand

Backoffice - PA
R.J. (Rosalie) van Ommeren - van den Bremer
035 646 00 50
rosalie@castanea.nl