Kleine Drift 63 – Hilversum

€ 85.000,- per jaar excl. btw
Bekijk alle foto's
Bouwvorm Bestaande bouw
LiggingIn woonwijk
Oppervlakte652 m2
Deelverhuur vanaf652 m2
HoofdbestemmingMaatschappelijk vastgoed
Service kosten € 35,- per vierkante meter per jaar
Prijs € 85.000,- per jaar excl. btw

Nabij Hilversum Centrum is te huur aangeboden een markant gebouw met maatschappelijke bestemming. Het beschikbare metrage bedraagt circa 652 m² v.v.o. verdeeld over kelder (circa 26 m²), begane grond (circa 583 m²) en eerste verdieping (circa 43 m²). Het gebouw beschikt over een voorgelegen terrein met ruimte voor het parkeren van circa 6 auto’s. De ruimte was in gebruik als kerk.

De uitstraling van het geheel is uniek te noemen. Zo beschikt de ruimte over een gevel volledig voorzien van glas waardoor de ruimte aangenaam aanvoelt.

Bereikbaarheid:
Het gebouw is aan de doorgaande weg gelegen aan de ring van Hilversum Centrum. Het station Hilversum Centrum is op loopafstand gelegen.

Indeling:
Het metrage is als volgt verdeeld:

Kelder circa 26 m²
Begane grond circa 583 m²
Eerste verdieping circa 43 m²
Totaal circa 652 m²

Opleveringsniveau:
Het gehuurde wordt opgeleverd inclusief de navolgende voorzieningen:

• ruime entree volledig voorzien van glas;
• huidige vloerafwerking;
• huidige wandafwerking (steen);
• radiatoren;
• systeemplafond met verlichtingsarmaturen (deels);
• pantry voorzien van lichtkoepel;
• vrije hoogte ruim 9 meter (huidige kerkgedeelte).

Aanvangshuurprijs:
De aanvangshuurprijs bedraagt € 85.000,- per jaar exclusief BTW.

Servicekosten:
Huurder is een voorschot bedrag aan servicekosten verschuldigd ter grootte van € 35,- per m² per jaar exclusief BTW voor een nader vast te stellen pakket aan leveringen en diensten.

Parkeergelegenheid:
Er zijn circa 6 parkeerplaatsen op eigen voorgelegen terrein beschikbaar. In de nabije omgeving is er voldoende parkeergelegenheid aanwezig (betaald en onbetaald).

Bestemming:
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan ‘Over ’t Spoor’. Volgens het bestemmingsplan mogen bedrijven die binnen de Staat van Bedrijfsactiviteiten ‘Maatschappelijk’ vallen, zich hier vestigen. De beschikbare ruimte is zeer geschikt voor partijen als een scholengemeenschap, kinderdagverblijf, buurthuis, orthodontie/tandartspraktijk, kliniek etc.

Bij twijfel dienen de kandidaat huurders zelf de gemeente te raadplegen.

Huurtermijn:
In overleg.

Aanvaarding:
In overleg.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Echter, afwijkingen of interpretatieverschillen vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Volledige omschrijving

Delen

Wij vertellen je graag meer over dit pand

Makelaar
mr. S.H. (Bas) Bakker RM
06 - 54 220 914
bas@castanea.nl
RM & RT Makelaar & Taxateur
N. (Niels) Bunt RM RT
06 - 30 243 321
niels@castanea.nl