Kloosterstraat 1A – Naarden

€ 2.500,- per maand excl. btw
Bekijk alle foto's
Bouwvorm Bestaande bouw
LiggingWijkwinkelcentrum
Oppervlakte174 m2
Deelverhuur vanaf174 m2
HoofdbestemmingKantoorruimte
Prijs € 2.500,- per maand excl. btw

Op een uitstekende locatie in de Naarden-Vesting gelegen, is een markant hoekpand met een aanzienlijk hoge attentiewaarde voor de verhuur beschikbaar. De ruimte is gelegen in Naarden-Vesting op de hoek van de Marktstraat en de Kloosterstraat.

De ruimte kent een grootte van circa 174 m². Het opvallende karakteristieke pand is door zijn uitstraling, gegarandeerde passantenstroom en ligging, zeer geschikt voor dienstverleners of kantoorgebruikers.

Indeling:
De ruimte is als volgt ingedeeld:

Begane grond: ontvangst-receptieruimte, 2 kantoorkamers, keuken en toilet.
Eerste verdieping: twee ruime kantoorkamers, toilet en overloop.

Tevens beschikt de ruimte over een kelder en ruime vliering.

Opleveringsniveau:
Het gehuurde wordt opgeleverd inclusief de navolgende voorzieningen:

- karakteristieke pui;
- gladde wand- en plafondafwerking;
- huidige vloerafwerking;
- vloerbedekking (verdieping);
- verwarming middels radiatoren;
- opbouwspots;
- pantry;
- toilet.

Aanvangshuurprijs:
De huurprijs van de ruimte bedraagt € 2.500,- per maand exclusief BTW.

Servicekosten:
Huurder dient zelf de desbetreffende contacten voor de levering en het verbruik van gas, water en elektra op eigen naam te zetten.

Parkeergelegenheid:
In de directe omgeving zijn voldoende onbetaalde parkeerfaciliteiten aanwezig.

Bestemmingplan:
De begane grond is overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan te benutten als detailhandel alsmede bestemd voor kantoorruimte. Voor de verdieping geldt kantoorgebruik.

Aanvaarding:
Het object is in overleg tussen partijen te aanvaarden.

Huurtermijn:
De huurtermijn is in overleg tussen beide partijen te bepalen.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Echter, afwijkingen of interpretatieverschillen vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Volledige omschrijving

Delen

Wij vertellen je graag meer over dit pand

Vastgoedadviseur
M.C. (Maarten) Klein
06 – 53 245 452
maarten@castanea.nl