Koningsweg 0ong – Soest

€ 75,- per vierkante meter per jaar excl. btw
Bekijk alle foto's
Bouwvorm Nieuwbouw
LiggingBedrijventerrein
Oppervlakte10750 m2
Deelverhuur vanaf1000 m2
HoofdbestemmingBedrijfsruimte
Prijs € 75,- per vierkante meter per jaar excl. btw

Op het geheel nieuw te realiseren Bedrijvenpark ‘De Kolken’ ook wel lokaal bekend als het eerdere 'TBS / Foxboro' terrein wordt fase I gerealiseerd. De oude opstallen zijn inmiddels gesloopt en het terrein ligt volledig bouwrijp en klaar voor de nieuwe bebouwing.

De Kolken:
Aan de rand van Soest ligt bedrijventerrein de 'Soestdijkse Grachten'. Het terrein waar voorheen de bekende Puttenfabrikant 'TBS' gevestigd was, wordt herontwikkeld tot Bedrijvenpark 'de Kolken'. 'De Kolken' heeft door zijn ligging een herkenbaar en markant aanzicht, waardoor reclame-uitingen en zichtbaarheid grote plussen zijn.

Bedrijventerrein De Grachten:
De 'Soestdijkse Grachten' heeft een totale oppervlakte van circa 100 hectare. Dankzij enkele bedrijfsverzamelgebouwen is de afgelopen jaren het aantal bedrijven sterk gestegen. Er zijn er zo’n 440 bedrijven uit verschillende branches gevestigd: automotive, metaal, handel, transport , grootschalige detailhandel en dienstverlening. Daarnaast is Paleis Soestdijk op een steenworp afstand gelegen.

Ligging:
'De Kolken' heeft qua ligging een gunstige en strategische plek ten opzichte van het centrum van Soest. De Koningsweg is één van de belangrijkste toegangswegen van Soest en het bedrijventerrein ‘Soestdijkse Grachten’ is hier bijna volledig door omsloten. Afstanden tot de rijkssnelwegen, de A27, A28 en A1 zijn ca. 5-10 km en het treinstation ‘Soestdijk’ is op ca. 3 km gelegen. Met de auto zijn de omliggende steden Hilversum, Amersfoort en Utrecht binnen 15 minuten te rijden. De geografische ligging van Soest en de Koningsweg is goed te noemen.

Kortom perfect omsloten door de A1, A27 en A28 en tegelijkertijd gelegen in een prachtige groene omgeving.

Beschikbaarheid:
In Fase 1 wordt een representatief gebouw met een vloeroppervlak van circa 14.000 m² gerealiseerd.

Voor de verhuur beschikbaar is circa 10.660 m² als volgt verdeeld:

Begane grond: circa 3.660 m² BVO.
(reeds 3.250 m² verhuurd aan Intergamma voor de vestiging van Gamma in het gebouw)

Eerste verdieping: circa 7.000 m² BVO.

Deelverhuur is mogelijk vanaf circa 1.000 m².

Huurprijs:
De huurprijs voor de begane grond bedraagt
€ 110,- per m² per jaar exclusief BTW.

De huurprijs voor de eerste verdieping bedraagt
€ 75,- per m² per jaar exclusief BTW.

Parkeergelegenheid:
Er word zeer ruime parkeergelegenheid aangelegd op het omliggende terrein.

Opleveringsniveau:
De units worden in casco staat opgeleverd.

Oplevering:
De verwachting is dat de units Q3 2022 opgeleverd zullen worden.

Bestemming:
Grootschalige perifere detailhandel.

Terrein:
Op het terrein zal tevens nog een aantal bedrijsruimten vanaf circa 82 m² met parkeervoorzieningen worden gerealiseerd.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de kosten voor parkeren, de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Na realisatie van het gebouw zal er een NEN 2580 meetrapport worden opgemaakt. Het metrage uit dit meetrapport zal de basis zijn voor de uiteindelijke huursom.

Gunning:
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor, mede afhankelijk van het verkrijgen van de definitieve omgevingsvergunning.

Architect:
De beelden zijn opgemaakt door Architectenbureau Cor & Partners B.V.

Beelden:
De beelden zijn slechts indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Volledige omschrijving

Delen

Wij vertellen je graag meer over dit pand

Makelaar
mr. S.H. (Bas) Bakker RM
06 - 54 220 914
bas@castanea.nl
RM & RT Makelaar & Taxateur
N. (Niels) Bunt RM RT
06 - 30 243 321
niels@castanea.nl