Nieuw Walden 66 – Nederhorst den Berg

€ 345.000,- kosten koper
Bekijk alle foto's
Bouwvorm Bestaande bouw
LiggingBedrijventerrein
Oppervlakte420 m2
Deelverhuur vanaf420 m2
HoofdbestemmingBedrijfsruimte
Prijs € 345.000,- kosten koper

Op het bedrijventerrein 'Nieuw Walden' gelegen te Nederhorst den Berg komt een bedrijfspand voor de verkoop beschikbaar. Het bedrijfspand betreft een ‘no-nonsense’ bedrijfsruimte welke uitermate geschikt is voor onder andere magazijn-, opslag- en/of productieruimte. Op dit moment is de ruimte ingericht ten behoeve van een drukkerij.

In totaal telt het bedrijfspand een oppervlakte van circa 420 m² v.v.o., verdeeld over circa 210 m² werkplaats en/of magazijn op de begane grond, circa 30 m² kantoorruimte en/of kantine alsmede circa 180 m² aansluitend opslagruimte op de eerste verdieping.

Bereikbaarheid:
Op het bedrijventerrein zijn grotendeels kleinschalige bedrijfsunits gerealiseerd. De bereikbaarheid van het terrein is goed middels de aansluiting N201 richting de Rijksweg A2 (Utrecht – Amsterdam) alsmede de N201 richting Hilversum en omgeving.

Opleveringsniveau:
Het bedrijfspand zal in de huidige staat opgeleverd inclusief de navolgende voorzieningen:
- betonnen vloer;
- hand bedienbare overheaddeur 4,2 meter hoog;
- hoogte tot verdiepingsvloer 3,3 meter;
- heater (begane grond);
- TL-verlichting;
- houten trap naar de verdieping;
- betonnen verdiepingsvloer;
- systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
- verwarming middels radiatoren (verdieping);
- kantine inclusief pantry;
- toilet.

De aanwezige stellingen kunnen in nader overleg door koper overgenomen worden.

Koopsom:
De vraagprijs bedraagt € 345.000,- kosten koper.

Parkeergelegenheid:
Het buitenterrein biedt goede parkeerfaciliteiten aan, ook in de omgeving kan vrij geparkeerd worden.

Bestemming:
Voor het bedrijfspand is de bestemming Bedrijf 1 tot en met categorie 3.1 aangewezen. Dit betreft zowel een handelsonderneming als productiebedrijf.

Kadaster:
Het object maakt deel uit van de volgende kadastrale aanduiding: gemeente Nederhorst den Berg, sectie C, nummer 4205.

Gunning:
De eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Aanvaarding:
Het object is in overleg tussen partijen te aanvaarden.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport op beschikbaar.

Waarborg:
Koper dient binnen drie weken na ondertekening van de koopakte een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom overgemaakt te hebben op een rekeningnummer van het notariskantoor dat het transport verzorgt.

Koopakte:
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een koopakte zoals gebruikt wordt door leden van de bedrijfs onroerend goed sectie van de NVM.

Milieubepaling:
Aan verkoper is niet bekend of de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak, dan wel het nemen van andere maatregelen. Aan verkoper is niet bekend of in de onroerende zaak een ondergrondse tank voor het opslaan van (vloei)stoffen aanwezig is. Aan verkoper is niet bekend of er in de onroerende zaak asbest is verwerkt.

Garanties door Verkoper:
Ten aanzien van de feitelijke staat van het verkochte object (waaronder mede begrepen de technische en milieukundige staat) geldt uitdrukkelijk, dat deze overeenkomst "as is” tussen partijen is aangegaan. Dit houdt in dat koper het verkochte object op de transportdatum zal aanvaarden in de (feitelijke) staat waarin ze alsdan verkeert. De aanwezigheid van achterstallig onderhoud en/of gebreken zijn voor rekening en risico van koper en koper vrijwaart verkoper hiervan.

Bijzondere bepalingen:
Met betrekking tot de door eigenaar (of zijn adviseurs) verstrekte informatie geldt dat alle informatie naar beste weten door (of namens) eigenaar wordt verstrekt, hetgeen geen garantie inhoudt dat de verstrekte informatie ook daadwerkelijk juist en volledig is.

Transport:
De oplevering en aansluitend het transport bij het door koper aan te geven notariskantoor, zal in nader overleg tussen partijen kunnen geschieden.

BTW bepaling:
Indien de koper niet BTW plichtig is en derhalve de koopsom niet vermeerderd kan worden met BTW, zal de schade die verkoper daardoor leidt, volledig verhaald worden op koper. Dit zal aldus in het voorkomende geval leiden tot een verhoging van de koopsom gelijk aan de schade die verkoper leidt.

Bijlagen (op aanvraag beschikbaar):
- Eigendomsbewijs;
- Kadastrale gegevens;
- Overzicht kosten gas en elektra;
- Bestemmingsplan voorschriften.

Volledige omschrijving

Delen

Wij vertellen je graag meer over dit pand

RM & RT Makelaar & Taxateur
N. (Niels) Bunt RM RT
06 - 30 243 321
niels@castanea.nl