Nijverheidsweg 0ong – Huizen

€ 1.600,- per maand excl. btw
Bekijk alle foto's
Bouwvorm Bestaande bouw
LiggingBedrijventerrein
Oppervlakte563 m2
Deelverhuur vanaf155 m2
HoofdbestemmingBedrijfsruimte
Prijs € 1.600,- per maand excl. btw

Representatief gelegen op het bedrijventerrein ‘Het Plaveen’ in Huizen komen aan de Nijverheidsweg vier bedrijfsunits met buitenterrein beschikbaar. De units zijn royaal van opzet en biedt een prettige werkomgeving door de daglichttoetreding in de voorgevel. De bedrijfsruimte is bij uitstek geschikt voor magazijn-, productie- en/of distributiedoeleinden.

Het gebouw kent totaal een vloeroppervlak ter grootte van circa 775 m² verdeeld over vier nog te realiseren bedrijfsunits. De units zullen voorzien worden van een stalen geïsoleerde overheaddeur ter grootte van 3,5 meter x 4,45 meter met loopdeur en een toilet. Tevens zal er optioneel een entresolvloer gerealiseerd worden ter grootte van circa 50 m², wat geschikt is voor het gebruik als kantoorruimte.

Op het gemengde bedrijventerrein ''Het Plaveen'' zijn ruim 300 ondernemingen gevestigd. Het bedrijventerrein is enkele tientallen jaren oud en vervult een belangrijke economische functie in Huizen.

Bereikbaarheid:
De bedrijfsunits zijn gelegen aan de Nijverheidsweg en is toegankelijk door een overheaddeur met loopdeur. De bereikbaarheid vanaf de snelweg is goed. Op circa 10 minuten rijden is het terrein bereikbaar vanaf zowel de A27 als de A1.

Huurprijzen:
Rokerijweg 19 te Huizen
circa 155 m² - € 1.600,- per maand exclusief BTW.

Nijverheidsweg 5B te Huizen
circa 200 m² - € 2.000,- per maand exclusief BTW.

Nijverheidsweg 5C te Huizen
circa 208 m² - € 2.050,- per maand exclusief BTW.

Opleveringsniveau:
De bedrijfsruimte wordt in zijn huidige staat opgeleverd, inclusief de navolgende voorzieningen:

• stalen geïsoleerde overheaddeur (3,5 m x 4,5 m);
• loopdeur;
• vrije hoogte in de hal circa 4.80 meter;
• betonnen bedrijfsvloer;
• basis elektriciteitsinstallatie;
• toilet .

Servicekosten:
Huurder dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van de benodigde leveringscontracten inzake gas, water en elektra en het onderhoud van de aanwezige installaties.

Parkeergelegenheid:
Op het voorgelegen buitenterrein worden twee parkeerplaatsen per unit gerealiseerd. Daarnaast kan er ook op de openbare weg in ruimte mate geparkeerd worden.

Bestemming:
Voor het bedrijfspand is de bestemming Bedrijf -1 tot en met categorie 3.2 aangewezen. Dit betreft een lichte industriefunctie.

Kadaster:
Het object maakt deel uit van de volgende kadastrale aanduiding: gemeente Huizen, sectie C, nummer 9024.

Adressering:
Verhuurder zal zorgdragen voor de juiste adressering.

Beschikbaarheid:
De verwachting is dat de units Q1 2021 gereed zijn voor de verhuur.

Huurtermijn:
In overleg.

Bijzondere bepaling:
Het is niet toegestaan voor een autoschadeherstel bedrijf zich hier te vestigen, danwel deze of gelieerde werkzaamheden uit te voeren.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Volledige omschrijving

Delen

Wij vertellen je graag meer over dit pand

RM & RT Makelaar & Taxateur
N. (Niels) Bunt RM RT
06 - 30 243 321
niels@castanea.nl
Vastgoedadviseur
M.C. (Maarten) Klein
06 – 53 245 452
maarten@castanea.nl