Oude Torenstraat 45 – Hilversum

€ 1.970,- per maand excl. btw
Bekijk alle foto's
Bouwvorm Bestaande bouw
LiggingWinkelgebied stadscentrum
Oppervlakte215 m2
Deelverhuur vanaf215 m2
HoofdbestemmingKantoorruimte
Service kosten € 25,- per vierkante meter per jaar
Prijs € 1.970,- per maand excl. btw

Moderne en zelfstandige kantoorruimte gelegen op een strategische locatie in het centrum van Hilversum. De ruimte is multifunctioneel en zeer representatief. Voorzien van een afgesloten parkeergarage welke van binnenuit bereikbaar is. Op deze centrumlocatie zijn diverse instellingen uit de zorgsector gehuisvest. De kantoorruimte is goed bereikbaar per auto en met het openbaar vervoer.

Metrage:
Het gebouw kent een vloeroppervlak ter grootte van circa 215 m² en is volledig gelegen op de begane grond.

Opleveringsniveau:
De kantoorruimte wordt opgeleverd in de huidige staat, voorzien van:
- huidige vloerbedekking;
- huidige scheidingswanden;
- huidig systeemplafond voorzien van inbouw- en opbouwverlichtingsarmaturen;
- pantry;
- toiletgroepen in zowel kantoor- als algemene ruimte;
- hoogwaardig luchtbehandelings- en verwarmings-systeem;
- kabelgoten.

Vraagprijs:
De vraagprijs bedraag € 1.970,- per maand exclusief BTW.

Servicekosten:
De servicekosten bedragen € 25,- per m² per jaar exclusief BTW. Verrekening vindt jaarlijks plaats op basis van de werkelijke kosten.

Parkeergelegenheid:
Er zijn in totaal drie parkeerplaasten beschikbaar.

Aanvaarding:
In overleg.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de kosten voor parkeren, de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Echter, afwijkingen of interpretatieverschillen vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Volledige omschrijving

Delen

Wij vertellen je graag meer over dit pand

RM & RT Makelaar & Taxateur
N. (Niels) Bunt RM RT
06 - 30 243 321
niels@castanea.nl
Vastgoedadviseur
M.C. (Maarten) Klein
06 – 53 245 452
maarten@castanea.nl