Poststraat 2 – Bussum

€ 75,- per vierkante meter per jaar excl. btw
Bekijk alle foto's
Bouwvorm Bestaande bouw
HoofdbestemmingBedrijfsruimte
Service kosten € 45,- per vierkante meter per jaar
Prijs € 75,- per vierkante meter per jaar excl. btw

Uitstekend gelegen, tegen het centrum van Bussum aan, komt bedrijfsruimte met expeditie en kantoorruimte beschikbaar voor verhuur, gelegen in het voormalig postkantoor aan de Poststraat 2 te Bussum.

Bereikbaarheid:
De ligging is ideaal en op een unieke locatie aan de rand van het centrum van Bussum. Met de aansluiting naar A27 richting Utrecht en Almere op slechts 3 minuten rijden en van daaruit een directe verbinding met de A1 naar Amsterdam en Amersfoort.

Beschikbaarheid: Circa 1.827 m² bedrijfsruimte met expeditie en kantoorruimte.

Opleveringsniveau:
Het gehuurde wordt opgeleverd in de huidige staat.

Huurprijs:
De huurprijs bedraagt € 75,- per m².

Parkeergelegenheid:
Parkeren is mogelijk op eigen terrein, daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van de openbare parkeerplekken (betaald) in de buurt.

Servicekosten:
De servicekosten zijn op basis van een voorschotbijdrage van € 45,- per m² per jaar.

Huurtermijn:
2 jaar

Aanvaarding:
In overleg, dit object is per direct beschikbaar.

Bestemming:
Kantoor-/bedrijfsdoeleinden alsmede opslag.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de kosten voor parkeren, de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Echter, afwijkingen of interpretatieverschillen vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Volledige omschrijving

Delen

Wij vertellen je graag meer over dit pand

Vastgoedadviseur
E. (Esther) van Duin
06 – 53 245 452
Esther@castanea.nl