Rokerijweg 2A – Huizen

€ 3.000,- per maand excl. btw
Bekijk alle foto's
Bouwvorm Bestaande bouw
LiggingBedrijventerrein
Oppervlakte300 m2
Deelverhuur vanaf300 m2
HoofdbestemmingBedrijfsruimte
Prijs € 3.000,- per maand excl. btw

In het markante bedrijfsverzamelgebouw “Het Bastion” komt een compleet ingerichte bedrijfs-/kantoorunit beschikbaar. De beschikbare ruimte is herkenbaar gelegen op het bedrijventerrein ‘’Het Plaveen’’ te Huizen. De vrijkomende bedrijfsruimte is gebouwd in 2005 en geheel afgebouwd en voorzien van alle comfort.

Indeling:
De bedrijfsruimte omvat totaal circa 300 m², verdeeld over:

Begane grond: circa 150 m² showroom/werkplaats/bedrijfsruimte;
Eerste verdieping: circa 150 m² kantoorruimte, verdeeld over meerdere vertrekken.

Opleveringsniveau:
Het gehuurde wordt in de huidige staat opgeleverd, inclusief de navolgende voorzieningen:

- gevlinderd betonnen vloer (begane grond);
- elektrisch bedienbare overheaddeur;
- toilet met fontein op beide verdiepingen;
- pantry op beide verdiepingen;
- hardhouten trap;
- mechanische ventilatie (verdieping);
- systeemplafond met armaturen (verdieping);
- marmoleum vloer;
- alarminstallatie met cameratoezicht;
- stelling met entresol;
- patch kast.

Aanvangshuurprijs:
De aanvangshuurprijs bedraagt € 3.000,- per maand exclusief BTW.

Servicekosten:
De unit is voorzien van eigen meters ten behoeve van gas, water en elektra. Huurder dient zelf de abonnementen voor de levering en het verbruik af te sluiten.

Parkeergelegenheid:
Huurder is gerechtigd tot het gebruik van de drie parkeerplaatsen gelegen op het voorgelegen terrein. De huurprijs van de parkeerplaatsen is reeds opgenomen in de aanvangshuurprijs. Tevens zijn er op de openbare weg ruim voldoende parkeergelegenheden.

Bestemmingsplan:
Volgens het bestemmingplan mogen bedrijven tot categorie Bedrijf -1 zich hier vestigen. De unit is uitstekend geschikt voor handelsondernemingen met de behoefte aan magazijn-/opslag-/werkplaatsruimte.

Reclame:
Huurder is gerechtigd boven de luifel een passende naamsaanduiding-/reclame aan te brengen.

Beschikbaarheid:
De unit is per 1 december 2021 beschikbaar.

Aanvaarding:
In overleg.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het complex is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De genoemde oppervlakten zijn slechts indicatief. Eventuele afwijkingen hierin vormen geen aanleiding tot verrekening.

Volledige omschrijving

Delen

Wij vertellen je graag meer over dit pand

RM & RT Makelaar & Taxateur
N. (Niels) Bunt RM RT
06 - 30 243 321
niels@castanea.nl