Rokerijweg 4C – Huizen

€ 595.000,- excl. btw kosten koper
Bekijk alle foto's
Bouwvorm Bestaande bouw
LiggingBedrijventerrein
HoofdbestemmingBedrijfsruimte
NevenbestemmingKantoorruimte
Aantal parkeerplaatsen3
Prijs € 595.000,- excl. btw kosten koper

In het markante bedrijfsverzamelgebouw “Het Bastion” komt een gunstig gelegen hoekgebouw beschikbaar. De beschikbare ruimte is herkenbaar gelegen op het bedrijventerrein "Het Plaveen" te Huizen. Het bedrijfsgebouw is voorzien van een hoogwaardig afwerkingsniveau inclusief een elektrisch bedienbare overheaddeur, een zelfstandige trapopgang, dubbele toiletten en een riante pantry voorzien van apparatuur. De hoekligging en de lichtstraat zorgt voor veel daglichttoetreding en een aangenaam verblijf.

Indeling:
Het gebouw heeft een vloeroppervlak van circa 280 m² bedrijfs-/kantoorruimte verdeeld over de begane grond en de eerste vedieping alsmede een entresolvloer ter grootte van 40 m² ten behoeve van opslagruimte.

Opleveringsniveau:
Het verkochte wordt in de huidige staat opgeleverd, inclusief de navolgende voorzieningen:
- gevlinderd betonnen vloer (begane grond);
- elektrisch bedienbare overheaddeur;
- eletronisch op afstand bedienbaar deurslot en rampalen voor overheaddeur.
- dubbel toilet met fontein op beide verdiepingen;
- hardhouten trap;
- vloerbedekking verdieping;
- pantry met laminaatvloer (verdieping);
- airco (kantoorgedeelte begane grond en verdieping);
- systeemplafond met armaturen (verdieping);
- volledig voorzien van Ledverlichting;
- alarminstallatie met camera's;
- stelling met entresol;
- patchkast.

Koopsom:
De koopsom bedraagt € 595.000,- k.k.

Servicekosten:
Koper is een bedrag servicekosten verschuldigd ter grootte van circa € 150,- per maand. Inhoudende de navolgende te verzorgen leveringen en diensten:
- algemeen onderhoud buitenterrein;
- algemeen onderhoud gebouw;
- gebouwenverzekering;
- glasverzekering;
- glasbewassing;
- onderhoud overheaddeuren;
- onderhoud brandblusapparatuur;
- onderhoud en controle elektrische installaties.

Parkeergelegenheid:
Er zijn drie parkeerplaatsen op voor- en zijgelegen terrein gesitueerd.

Kadastrale gegevens:
Gemeente Huizen, sectie C, perceel 10697 A-1.

Bestemmingsplan:
Het geldende bestemmingsplan 'Haven en Bedrijventerreinen' kent aan het perceel de bestemming 'Bedrijf -1" toe.

Aanvaarding:
In overleg.

Energielabel:
De ruimte beschikt over energielabel A+

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De genoemde oppervlakten zijn slechts indicatief. Eventuele afwijkingen hierin vormen geen aanleiding tot verrekening.

Waarborg:
Koper dient binnen drie weken na ondertekening van de koopakte een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom overgemaakt te hebben op een rekeningnummer van het notariskantoor dat het transport verzorgt.

Koopakte:
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een koopakte zoals gebruikt wordt door leden van de bedrijfs onroerend goed sectie van de NVM.

Milieubepaling:
Aan verkoper is niet bekend of de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak, dan wel het nemen van andere maatregelen. Aan verkoper is niet bekend of in de onroerende zaak een ondergrondse tank voor het opslaan van (vloei)stoffen aanwezig is. Aan verkoper is niet bekend of er in de onroerende zaak asbest is verwerkt.

Garanties door Verkoper:
Ten aanzien van de feitelijke staat van het verkochte object (waaronder mede begrepen de technische en milieukundige staat) geldt uitdrukkelijk, dat deze overeenkomst "as is” tussen partijen is aangegaan. Dit houdt in dat koper het verkochte object op de transportdatum zal aanvaarden in de (feitelijke) staat waarin ze alsdan verkeert. De aanwezigheid van achterstallig onderhoud en/of gebreken zijn voor rekening en risico van koper en koper vrijwaart verkoper hiervan.

Bijzondere bepalingen:
Met betrekking tot de door eigenaar (of zijn adviseurs) verstrekte informatie geldt dat alle informatie naar beste weten door (of namens) eigenaar wordt verstrekt, hetgeen geen garantie inhoudt dat de verstrekte informatie ook daadwerkelijk juist en volledig is.

Gunning:
De eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Transport:
De oplevering en aansluitend het transport bij het door koper aan te geven notariskantoor, zal in nader overleg tussen partijen kunnen geschieden.

BTW bepaling:
Indien de koper niet BTW plichtig is en derhalve de koopsom niet vermeerderd kan worden met BTW, zal de schade die verkoper daardoor leidt, volledig verhaald worden op koper. Dit zal aldus in het voorkomende geval leiden tot een verhoging van de koopsom gelijk aan de schade die verkoper leidt.

Volledige omschrijving

Delen

Wij vertellen je graag meer over dit pand


()