‘s-Gravelandseweg 25. – Hilversum

€ 875,- per maand excl. btw
Bekijk alle foto's
Bouwvorm Bestaande bouw
LiggingWinkelgebied stadscentrum
Oppervlakte80 m2
Deelverhuur vanaf80 m2
HoofdbestemmingKantoorruimte
Service kosten € 35,- per vierkante meter per jaar
Prijs € 875,- per maand excl. btw

Op een uitstekende locatie in het centrum van Hilversum, is een lichte kantoorruimte van circa 80 m² inclusief omslag algemene ruimte voor de verhuur beschikbaar. De kantoorkamer heeft een oppervlakte van circa 50 m² en is gelegen op de eerste verdieping. De ruimte beschikt over een ruime algemene entree en gangzone welke naar rato zijn verdeeld onder de huurders, hierbij is het aandeel van deze unit circa 30 m².

Het kantoorgebouw (bouwjaar 1973), dat voor een centrumlocatie over een uitzonderlijke parkeergelegenheid op eigen terrein beschikt, biedt momenteel huisvesting aan ondermeer De Nederlandse Kluis en Randstad.

Locatie:
De 's-Gravelandseweg is een doorgaande winkelstraat (centrumring, eenrichtingsverkeer) aan de rand van het kernwinkelcentrum van Hilversum, die op deze hoogte een grote concentratie kent van zakelijke dienstverlening (m.n. uitzendbranche en banken) in combinatie met detailhandel. Aan de overkant van de straat bevindt zich het autovrije winkelgebied.

Door de ligging aan de binnenring heeft het gebouw een hoge attentiewaarde. Het aanbrengen van een naamsaanduiding c.q. reclame-uiting aan de gevel is in beginsel mogelijk.

Bereikbaarheid:
De locatie is zowel per auto als openbaar vervoer goed bereikbaar. Het NS-station Hilversum CS ligt op 5 à 10 minuten loopafstand. De bushalte van lijnen 105 en 106 bevinden zich voor de deur.

Amsterdam 30 km Amsterdam CS 20 min.
Utrecht 15 km Utrecht CS 18 min.
Almere-Stad 30 km Almere CS 25 min.
Schiphol 45 km Schiphol 31 min.

Opleveringsniveau:
Het gehuurde wordt in de huidige staat opgeleverd, inclusief de navolgende voorzieningen:
- cv-installatie met radiatoren;
- luchtbehandelingsinstallatie met topkoeling;
- parketvloer;
- vloerbedekking in kantoorkamers;
- sanitair;
- pantry met vaatwasser en koelkast;
- kabelgoten;
- systeemplafond met inbouwarmaturen.

De verdiepingen beschikken over een eigen entree aan de linkerzijde en zijn zowel via het trappenhuis als per lift toegankelijk.

Parkeergelegenheid:
Voor de huurder zijn tegen additionele vergoeding enkele parkeerplaatsen beschikbaar. Het parkeerterrein is via een slagboom vanuit de 's-Gravelandseweg toegankelijk. In de directe nabijheid bevindt zich bovendien (de ingang van) de parkeergarage Gooische Brink.

De huurprijs bedraagt € 1.250,- per parkeerplaats per jaar exclusief BTW.

Aanvangshuurprijs:
De aanvangshuurprijs bedraagt € 875,- per maand exclusief BTW.

Servicekosten:
Huurder is een bedrag aan servicekosten verschuldigd ter grootte van € 35,- per m² per jaar exclusief BTW. De volgende leveringen en diensten worden door verhuurder verzorgd:
- onderhoud slagboom;
- onderhoud parkeerterrein;
- administratiekosten 5%.

Huurtermijn:
In overleg. Verhuurder streeft naar een langdurige huurrelatie.

Aanvaarding:
In overleg.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de kosten voor parkeren, de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Echter, afwijkingen of interpretatieverschillen vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Volledige omschrijving

Delen

Wij vertellen je graag meer over dit pand

Vastgoedadviseur
M.C. (Maarten) Klein
06 – 53 245 452
maarten@castanea.nl