Raadhuisstraat 55 - Zeewolde

Zeewolde is een van de zes gemeenten in Flevoland en kent circa 23.000 inwoners. Nabijgelegen tref je Harderwijk en Ermelo aan.
In Zeewolde Winkelhaven is er elke week een markt op vrijdagochtend op het Kerkplein van 08:30 – 12:30 uur. Winkels in Zeewolde mogen op werkdagen en zaterdag open zijn van 06:00 – 22:00 uur en op de zondag van 13:00 – 20:00 uur. Vanaf Almere, Harderwijk en Nijkerk is er een busverbinding beschikbaar.

Object
De winkelruimte is gelegen in het kernwinkelcentrum van Zeewolde namelijk aan één van de hoofdwinkelstraten, de Raadhuisstraat met nabij het overdekte winkelcentrum Ravelijn. Met nabijgelegen diverse landelijke ketens als de Expert en Hema alsmede lokale ondernemers en speciaalzaken. Ter overname wordt door de huidige huurder aangeboden de huidige laminaatvloer en systeemplafond met verlichting.

Vloeroppervlak
Van het complex is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De winkel omvat totaal circa 115 m² bruto vloeroppervlak.

Opleveringsniveau
Het gehuurde wordt casco verhuurd, inclusief de navolgende voorzieningen:
-winkelpui;
-toilet;
-pantry;
-cv ketel met warmte luchtgordijn*.

De voorzieningen met een * worden om niet ter beschikking gesteld. Huurder is verantwoordelijk voor de correcte werking en onderhoud.

Parkeergelegenheid
Parkeren is gratis aan de straat en middels een blauwe zone (max. 10 uur) in parkeergarage Ravelijn.

Huurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt € 1.250,- per maand, exclusief BTW.

Huurbetaling
De huurbetalingsverplichting dient per maand vooruit betaald te worden.

Servicekosten
Huurder dient de meters betreffende gas, water en elektra op haar naam te doen stellen en het verbruik rechtstreeks te voldoen aan de desbetreffende openbare nutsbedrijven.

BIZ Zeewolde
Voor het winkelcentrum Zeewolde zijn er eventuele gemeentelijke belastingen in het kader van de Wet BIZ voor rekening van huurder.

Huurtermijn
5 jaar met 5 optiejaren, waarbij een opzegtermijn wordt gehanteerd van 12 maanden.
Afwijkende huurperiode bespreekbaar

Aanvaarding
In overleg.

Zekerheidsstelling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting en de verschuldigde BTW over het gehele bedrag.

Huurprijsindexering
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in september 2012 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

Bestemming
Het vigerende bestemmingsplan van de Gemeente Zeewolde geeft aan dat de winkelruimte uitermate geschikt is voor het gebruik voor:
•detailhandel;
•horeca;
•consument verzorgende dienstverlening.

Huurder dient zelf zijn exploitatie te toetsen aan het vigerende bestemmingsplan.

Gunning
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.