Laanstraat 99 - Baarn

Baarn met de kernen Lage Vuursche en Eembrugge heeft een boven lokale winkelfunctie. De winkelpromenade van Baarn is goed bereikbaar en heeft door zijn energieke winkelaanbod en het gratis parkeren een aanzienlijke aantrekkingskracht.

Object
Gelegen in hartje centrum van Baarn, binnen het voetgangersdomein, op een absolute A2 locatie, is een winkelunit van circa 113 m² beschikbaar. In de directe omgeving bevinden zich diverse landelijke filiaalbedrijven alsmede plaatselijke publiekstrekkers zoals een bloemist, bakker, slagerij, diverse opticiens, kledingspeciaalzaken, kapsalon en meerdere kwalitatieve detaillisten.

Vloeroppervlak
Van het complex is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. Eventuele afwijkingen hierin vormen geen aanleiding tot verrekening.
De winkelruimte omvat circa 113 m² bruto vloeroppervlak, als volgt verdeeld:
• Winkelruimte circa 80 m²;
• Berging met pantry en toilet circa 23 m².

De winkelruimte kent een frontbreedte van totaal circa 5 m¹.

Opleveringsniveau
Het gehuurde wordt casco verhuurd inclusief de navolgende voorzieningen:
– pantry;
– toilet;
– winkelpui.

Bevoorrading via de achterzijde van de winkel is mogelijk.

Parkeergelegenheid
In de omgeving is voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig (blauwe zone).

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt € 1.250,- per maand, exclusief BTW.

Huurbetaling
De huurbetalingsverplichting dient per maand vooruit betaald te worden door middel van een automatische incasso.

Servicekosten
Huurder dient de meters betreffende gas, water en elektra op haar naam te doen stellen en het verbruik rechtstreeks te voldoen aan de desbetreffende openbare nutsbedrijven.

Huurtermijn
5 jaar met 5 optiejaren, waarbij een opzegtermijn wordt gehanteerd van 12 maanden. Flexibele huurtermijnen zijn bespreekbaar, voorkeur gaat niet uit naar 1 of 2 jaar.

Aanvaarding
Het object is in overleg tussen partijen te aanvaarden.

Zekerheidsstelling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting en de verschuldigde BTW over het gehele bedrag.

Huurprijsindexering
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in 2022 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

Bestemming
Het vigerende bestemmingsplan van de Gemeente Baarn geeft aan dat de winkelruimte uitermate geschikt is voor:
– detailhandel;
– dienstverlening.

Gunning
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.