Gijsbrecht van Amstelstraat 240 - Hilversum

De Gijsbrecht van Amstelstraat staat lokaal bekend als een winkelstraat met een sterke ondernemersgeest en lokale specialisten. Ligt nabij de A27 en op route naar Loosdrecht alsmede Kerkelanden. Hoewel het ook een autoroute is naar het kernwinkelcentrum van Hilversum, bezoekt het gross van de consumenten dit winkelgebied met de fiets. En bevindt zich in dé mediastad van Nederland met circa 93.000 inwoners en vervult hiermee een belangrijke regionale rol in.

Object
De winkel heeft een zeer breed front en bevindt zich nabij de Bosdrift. Het stuk grond voor de winkelruimte van ca. 3 meter vanaf de pui is eigen terrein en hoort bij de winkel. Omliggende bedrijven zijn o.a. tandartsenpraktijk, slagerij De Kroes, Cosmeticawinkel, Yoga Studio, kapperszaak en een thuiszorgwinkel.

Vloeroppervlak
Van het complex is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar.
De winkel omvat circa 156 m² vloeroppervlak.

Opleveringsniveau
Het gehuurde wordt casco verhuurd, inclusief de navolgende voorzieningen:
-Toilet;
-Pantry;
-Winkelpui;
-Basis elektrische installatie.

Parkeergelegenheid
Direct voor de winkelruimte is er ruimte om te parkeren. In de directe omgeving zijn er tevens voldoende betaalde parkeerfaciliteiten aanwezig.

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt € 28.000,- per jaar, exclusief BTW.

Huurbetaling
De huurbetalingsverplichting dient per maand vooruit betaald te worden door middel van een automatische incasso.

Servicekosten
Huurder dient de meters betreffende gas, water en elektra op haar naam te doen stellen en het verbruik rechtstreeks te voldoen aan de desbetreffende openbare nutsbedrijven.

Huurtermijn
5 jaar met 5 optiejaren, waarbij een opzegtermijn wordt gehanteerd van 12 maanden.

Aanvaarding
In overleg.

Zekerheidsstelling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting.

Huurprijsindexering
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in september 2012 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

Bestemming
Het vigerende bestemmingsplan van de Gemeente Hilversum geeft aan dat de winkelruimte uitermate geschikt is voor het gebruik voor:
•detailhandel;
•dienstverlening.

Huurder dient zelf zijn exploitatie te toetsen aan het vigerende bestemmingsplan.

Gunning
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.