Verhuurd

Ambachtsweg 53 D

Huizen

1271 AL

€ 1.125,- 

Per maand excl. BTW

Verhuurd

€ 1.125,- 

Per maand excl. BTW

Verhuurd

Huizen

€ 1.125,- 

Per maand excl. BTW

Bouwvorm

Bestaande bouw

Ligging

Bedrijventerrein

Oppervlakte

n.v.t

Deelhuur vanaf

n.v.t

Hoofdbestemming

Bedrijfsruimte

Omschrijving

Voor de verhuur is beschikbaar een bedrijfsruimte gelegen op het industriegebied ‘t Plaveen te Huizen naast de jachthaven van Huizen. De bedrijfsruimte maakt onderdeel uit van Business Port, aantrekkelijk gelegen op het bedrijventerrein. Door de liggin aan het binnenterrein heeft de bedrijfsunit een vrij uitzicht en uitstekende parkeergelegenheid. Rustig, maar in een zichtbaar actief en dynamisch ondernemersklimaat.

De bedrijfsruimte kent een bruto vloeroppervlak van circa 96 m². De ruimte leent zich uitstekend als werkplaats-, opslag- of magazijnruimte.

Bereikbaarheid:
Industriegebied ’t Plaveen is eenvoudig te bereiken, ligt op een paar minuten rijden van de uitvalswegen naar de A1, A27, waardoor steden als Amsterdam, Utrecht en Amersfoort binnen 20 minuten bereikbaar zijn.

Opleveringsniveau:
De bedrijfsunit wordt opgeleverd inclusief de navolgende voorzieningen:
– elektrisch bedienbare, geïsoleerde, overheaddeur (3 meter breed bij 4 meter hoog);
– separate loopdeur;
– elektrische installatie;
– afgestreken betonnen vloer;
– spoelbak;
– toilet voorziening met fontein;
– brandblusser.

Huurprijs:
De huurprijs voor de bedrijfsruimte bedraagt € 1.125,- per maand exclusief BTW.

Servicekosten:
Huurder dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van de benodigde contracten inzake levering van gas, water en elektra. De VvE kosten zijn in de huurprijs inbegrepen.

Parkeergelegenheid:
Ten behoeve van de unit zijn er 2 parkeerplaatsen exclusief toebedeeld, deze zijn in de bestrating aangeduid met het nummer ‘53D’.

Voorts zijn er ruim voldoende parkeerplaatsen op het binnenterrein gecreëerd.

Reclame:
De bedrijfsruimte kent een hoge attentie waarde. Het is mogelijk uw bedrijfsreclame op de gevel aan te brengen.

Bestemming:
Deze unit heeft de bestemming ‘Bedrijfsdoeleinden I’ en is uitermate geschikt voor kleinschalige productie, distributie, groothandel en nijverheid.

Huurtermijn:
In overleg.

Aanvaarding:
In overleg.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de uitgebreide informatie van dit object. Vul dan onderstaande formulier in.

We vertellen je graag meer over dit pand

N. (Niels) Bunt RM RT

06-30243321
niels@castanea.nl