Verhuurd

Amsterdamsestraatweg 29 B

Naarden

1411 AW

€ 2.500,- 

Per maand excl. BTW

Verhuurd

€ 2.500,- 

Per maand excl. BTW

Verhuurd

Naarden

€ 2.500,- 

Per maand excl. BTW

Bouwvorm

Nieuwbouw

Ligging

n.v.t

Oppervlakte

203 m2

Deelhuur vanaf

203 m2

Hoofdbestemming

Kantoorruimte

Omschrijving

Op het dynamische bedrijventerrein Gooimeer Zuid in Naarden zijn 14 bedrijfspanden gerealiseerd met een duurzaam karakter. De units zijn zeer duurzaam gebouwd en zijn voorzien van een warmtepomp in combinatie met vloerverwarming t.b.v. verwarming en koeling, alsmede PV panelen.

De unit heeft een oppervlakte van totaal circa 203 m² bvo verdeeld over een begane grond van 75 m², een eerste verdieping van 75 m² en een tweede verdieping van 53 m². De bedrijfsruimten van Naardervaart lenen zich uitstekend voor een combinatie van bedrijfsruimte, opslag en kantoorgebruik.

Bereikbaarheid:
Vanaf de A1 rijdt u binnen 10 minuten de ring A10 van Amsterdam op. Ook met het openbaar vervoer is Naardervaart uitstekend te bereiken.

Opleveringsniveau:
De unit beschikt over een zeer hoog opleveringsniveau, met onder andere de navolgende voorzieningen:
– wit geschilderde wanden;
– kabelgoten (of in de muur verwerkt) inclusief stopcontacten en internet punten;
– toilet;
– pantry;
– vloeren voorzien van coating (gebruiksklaar afgwerkt);
– warmtepomp;
– vloerverwarming voor verwarmen en koelen;
– PV panelen.

De begane grond heeft een vloerbelasting van 750 kg/m², de verdiepingsvloeren hebben een vloerbelasting van 400 kg/m².

Aanvangshuurprijs:
De aanvangshuurprijs bedraagt € 2.500,- per maand exclusief BTW.

Servicekosten:
De unit is voorzien van eigen meters ten behoeve van elektra en water. Huurder dient zelf de abonnementen voor de levering en het verbruik af te sluiten.

Parkeergelegenheid:
De bedrijfsunit beschikt over twee eigen parkeerplaatsen welke aan de voorzijde van de unit zijn gesitueerd.

Bestemming:
De bedrijfsruimten van Naardervaart lenen zich uitstekend voor een combinatie van kantoor-, showroom- en/of bedrijfsruimte.

Conform het huidige bestemmingsplan kent het bedrijfsgebouw de bestemming ‘Bedrijf-B’ en is het bestemd voor bedrijfsactiviteiten behorende tot de categorieën 1 en 2 op de Lijst van bedrijfsactiviteiten bij het bestemmingsplan, met dien verstande dat maximaal 50% van het bedrijfsvloeroppervlak voor kantooractiviteit mag worden gebruikt.

Aanvaarding:
In overleg

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de kosten voor parkeren en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De genoemde oppervlakten zijn slechts indicatief. Eventuele afwijkingen hierin vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de uitgebreide informatie van dit object. Vul dan onderstaande formulier in.

We vertellen je graag meer over dit pand

N. (Niels) Bunt RM RT

06-30243321
niels@castanea.nl