Arendstraat 14

Hilversum

1223 RE

€ 125,- 

/ m2 per jaar

€ 125,- 

/ m2 per jaar

Hilversum

€ 125,- 

/ m2 per jaar

Bouwvorm

Bestaande bouw

Ligging

Kantorenpark

Oppervlakte

296 m2

Deelhuur vanaf

296 m2

Hoofdbestemming

Kantoorruimte

Omschrijving

Een creatieve kantoorruimte te midden van de inspirerende werkomgeving aan de Arendstraat in Hilversum. Het kantoor is gelegen naast het bedrijventerrein ‘Werf 35’ en het ‘Rotor media’ gebouwencomplex alwaar uiteenlopende creatieve en innoverende bedrijven zijn gehuisvest.

Vloeroppervlak
De beschikbare kantoorruimte is gelegen op de begane grond en kent een vloeroppervlak van totaal circa 296 m² v.v.o.
Het metrage is met zorg berekend. Van de ruimte is geen NEN 2580 meetcertificaat beschikbaar.

Opleveringsniveau:
Het kantoor kent een compleet opleveringsniveau, waarbij gebruik is gemaakt van hoogwaardige materialen en installaties, onder meer bestaande uit:
• systeemplafonds (te) voorzien van LED verlichting*;
• gas cv-installatie met radiatoren;
• airconditioning in de vergaderruimte;
• toiletgroep;
• pantry v.v. diverse apparatuur*;
• kabelgoten v.v. een basis E-installatie;
• luchtbehandelingssysteem;
• zonwering (achterzijde).

De ruimte wordt opgeleverd in de huidige staat, volgens het principe van ‘as is, where is’.
De aangeduide (*) voorzieningen worden ‘om niet’ beschikbaar gesteld. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording ten aanzien van deze zaken of voorzieningen. De kosten van onderhoud, herstel, vervanging en verwijdering van deze zaken komen voor rekening van huurder.

Parkeren
Tot de kantoorruimte behoren 3 (drie) gereserveerde parkeerplaatsen, gesitueerd ter plaatse van de voorgevel.
Voor het parkeren is een huurprijs verschuldigd van EUR 475,- exclusief BTW per parkeerplaats op jaarbasis.
Indien beschikbaar kunnen er extra parkeerplaatsen worden gehuurd in de directe omgeving.

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs voor de kantoorruimte bedraagt EUR 125,- exclusief BTW per m² op jaarbasis.

Bijkomende leveringen en diensten
Huurder is een niet verrekenbaar bedrag verschuldigd van Euro vijfendertig (EUR 35,-) exclusief BTW per m2 op jaarbasis, wegens onderstaand gespecificeerde, door verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten:
In de servicekosten zijn begrepen:
– onderhoud gas cv-installatie;
– onderhoud buitenterrein, inclusief herstel bestrating;
– glasbewassing buitenzijde;
– bijdrage totale afvalverwerkingskosten;
– de levering van gas, water en elektra en het bijbehorende vastrecht ter zake van de individuele ruimte;
– de kosten van onderhoud en gebruik van de gebouw gebonden installaties en voorzieningen, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt: de elektrische installatie (inclusief de zwakstroominstallatie) en de luchtbehandelingsinstallatie.
– aanpassen naams- en wegbewijzeringborden;
– 6% administratiekosten.

Bestemmingsplan
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Kamerlingh Onnesweg’ kent aan de onroerende zaak de bestemming “Bedrijf” toe, met daarbij de functieaanduiding: bedrijf tot en met categorie 4.1. Op grond van de geldende planregels kan de bedrijfsruimte derhalve tevens worden aangewend voor ondernemingen in de creatieve industrie.

Huurperiode(n)
De huurovereenkomst kan worden afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar, te verlengen met aansluitende perioden van telkens 5 (vijf) jaar.

Opzegging
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 12 (twaalf) maanden.

Aanvaarding
In overleg.

Energielabel
Het kantoor beschikt over energielabel A+

Gunning voorbehouden
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Vergunningen van overheidswege
Als huurder dient u zelf zorg te dragen voor het verkrijgen en behouden van de (eventueel) van overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Onder-/overmaat
De vermelding van oppervlakten houdt slechts een aanduiding in. Indien de werkelijke situatie daaraan niet beantwoordt, levert dit voor geen van partijen enigerlei rechtsvordering op.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een waarborgsom of bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 3 (drie) maanden huurprijs te vermeerderen met de servicekosten en de verschuldigde omzetbelasting.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ 2015) voor kantoorruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM). Verhuurder maakt gebruik van diverse standaard aanpassingen.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de uitgebreide informatie van dit object. Vul dan onderstaande formulier in.

We vertellen je graag meer over dit pand

N. (Niels) Bunt RM RT

06-30243321
niels@castanea.nl