Verkocht

Binnendelta 4 B

Blaricum

1261 WZ

€ 1.150,- 

Per maand excl. BTW

Verkocht

€ 1.150,- 

Per maand excl. BTW

Verkocht

Blaricum

€ 1.150,- 

Per maand excl. BTW

Bouwvorm

Bestaande bouw

Ligging

Bedrijventerrein

Oppervlakte

n.v.t

Deelhuur vanaf

n.v.t

Hoofdbestemming

Bedrijfsruimte

Omschrijving

Uitstekend gelegen op het nieuw aangelegde bedrijventerrein ‘Businesspark 27’ aan de Blaricummermeent in Blaricum, is een hoogwaardige bedrijfsruimte met kantoorunit voor de verhuur beschikbaar.

De beschikbare bedrijfsruimte met kantoorunit verdeeld over 2 verdiepingen heeft een oppervlakte van circa 100 m².

Bereikbaarheid:
De ligging is ideaal op unieke locatie aan het Gooimeer met de aansluiting naar A27 richting Utrecht en Almere op slechts 3 minuten rijden en van daaruit een directe verbinding met de A1 naar Amsterdam en Amersfoort.

Beschikbaarheid:
Circa 100 m² bedrijfsruimte met kantoorruimte verdeeld over 2 verdiepingen.

Opleveringsniveau:
De bedrijfsruimte met kantoorunit wordt in compleet afgebouwde staat opgeleverd, inhoudende dat de navolgende voorzieningen zijn aangebracht:
– gestucte en geschilderde wanden;
– nieuwe vloer;
– grote raampartij;
– pantry;
– stopcontacten;
– alarminstallatie;
– toilet voorziening.

Huurprijs:
De huurprijs bedraagt € 1.150,- per maand inclusief servicekosten en exclusief BTW.

Parkeergelegenheid:
Parkeren is mogelijk op het gezamenlijke parkeerterrein gelegen voor de unit.

Servicekosten:
De servicekosten welke reeds in de huurprijs zijn verwerkt, omvat de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:
– algemeen onderhoud buitenterrein;
– glasverzekering;
– glasbewassing;
– administratie kosten ad 6%.

De huurder dient zelf de desbetreffende contracten af te sluiten inzake de levering en het verbruik van gas water en elektra, daarnaast sluit huurder zelf een internetabonnement af met de leverancier.

Huurtermijn:
Verhuurder streeft naar een langdurige huurrelatie.

Aanvaarding:
In overleg, de bedrijfsunit is per direct beschikbaar.

Bestemming:
Kantoor-/bedrijfsdoeleinden alsmede opslag.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de kosten voor parkeren, de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Echter, afwijkingen of interpretatieverschillen vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de uitgebreide informatie van dit object. Vul dan onderstaande formulier in.

We vertellen je graag meer over dit pand