Binnendelta 7 E en G

Blaricum

1261 WZ

€ 2.350,- 

Per maand excl. BTW

€ 2.350,- 

Per maand excl. BTW

Blaricum

€ 2.350,- 

Per maand excl. BTW

Bouwvorm

Bestaande bouw

Ligging

Bedrijventerrein

Oppervlakte

n.v.t

Deelhuur vanaf

n.v.t

Hoofdbestemming

Bedrijfsruimte

Omschrijving

Uitstekend gelegen op het nieuw aangelegde bedrijventerrein ‘Businesspark 27’ aan de Blaricummermeent in Blaricum,
is een hoogwaardige twee aan- één geschakelde bedrijfs- en kantoorunit voor de verhuur beschikbaar.

De totale vloeroppervlak van beide units is circa 100 m² bedrijfsruimte (begane grond)
alsmede circa 100 m² kantoorruimte (verdieping) verdeeld over een kop en een middenunit. Totaal circa 200 m².
De gecombineerde unit kenmerkt zich door de grote hoeveelheid daglichttoetreding.

Bereikbaarheid:
De ligging is ideaal op unieke locatie aan het Gooimeer met de aansluiting naar A27 richting Utrecht en Almere op slechts 3 minuten rijden en van daaruit een directe verbinding met de A1 naar Amsterdam en Amersfoort.

Opleveringsniveau:
De bedrijfsunit wordt in huidige afgebouwde staat opgeleverd, inhoudende dat de navolgende voorzieningen zijn aangebracht:
• elektra- en netwerkbekabeling;
• een pantry op de verdieping, inclusief vaatwasser en koelkast;
• een toilet op de begane grond en de verdieping;
• systeemplafond met verlichtingsarmaturen c.q. glad plafond met inbouwverlichting (afhankelijk van onderhandeling);
• gestukadoorde wanden;
• vloerbedekking op de verdieping;
• representatieve entreepartij.

Huurprijs:
De huurprijs voor de unit bedraagt € 2.350,- per maand exclusief BTW.

Servicekosten:
De servicekosten bedragen € 145,- per maand exclusief BTW, inzake de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:
– algemeen onderhoud buitenterrein;
– glasverzekering;
– glasbewassing;
– administratiekosten ad 6%

Indien gewenst is het mogelijk om bovengenoemd pakket aan leveringen en diensten, in overleg met verhuurder, te wijzigen (met het oog op de werkzaamheden van huurder).
Huurder dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van de benodigde contracten inzake levering van water en elektra.

Parkeergelegenheid:
Er zijn 2 parkeerplaatsen beschikbaar.

Bestemming:
Bedrijfsruimte- en/of kantoorruimte; conform het bestemmingsplan zijn bedrijven tot en met categorie 3.2 van de staat bedrijfsactiviteiten toegestaan. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk om navraag te doen naar het actuele bestemmingsplan bij de gemeente.

Huurtermijn:
Het huurtermijn is in overleg vast te stellen. Verhuurder streeft naar een langjarig huurtermijn.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De genoemde oppervlakten zijn slechts indicatief. Eventuele afwijkingen hierin vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de uitgebreide informatie van dit object. Vul dan onderstaande formulier in.

We vertellen je graag meer over dit pand

N. (Niels) Bunt RM RT

06-30243321
niels@castanea.nl