Brinklaan 109 A

Bussum

1404 GA

€ 340,- 

Per maand excl. BTW

€ 340,- 

Per maand excl. BTW

Bussum

€ 340,- 

Per maand excl. BTW

Bouwvorm

Bestaande bouw

Ligging

Winkelgebied stadscentrum

Oppervlakte

388 m2

Deelhuur vanaf

48 m2

Hoofdbestemming

Kantoorruimte

Omschrijving

Op een levendige zichtlocatie net buiten het centrum van Bussum, bieden wij kantoorruimte voor de verhuur aan. Het gebouw is gelegen op een zichtlocatie en kent een hoge attentiewaarde.

In het voormalige pand van Jan des Bouvrie zijn reeds verschillende zakelijke dienstverleners gevestigd. Het pand bevindt zich op de kruising van de Kerkstraat en de Brinklaan in het hart van Bussum. De ruimte is toegankelijk via een zeer representatieve entree en een fraai trappenhuis. Het prachtig gerenoveerde restaurant met vergaderfaciliteiten Bel Ami ligt direct tegenover dit kantoorpand.

Beschikbaarheid:
Op dit moment zijn de volgende ruimtes beschikbaar:

Bouwlaag | metrage | huurprijs*
1e verdieping | circa 340 m² | € 85,- per m² per jaar

2e verdieping:
– kamer 1 | circa 46 m² | € 325,- per maand
– kamer 6 | circa 52 m² | € 370,- per maand
– kamer 7 | circa 52 m² | € 370,- per maand

De huurprijs is exclusief BTW en exclusief servicekosten.

Opleveringsniveau:
De ruimte wordt in de huidige staat opgeleverd, inclusief onder meer de navolgende voorzieningen:
• huidige vloerafwerking;
• netwerkbekabeling;
• CV met radiatoren (gemeenschappelijk);
• kantine met bar;
• toiletgoep;
• houten lambrisering;
• strakke wandafwerking;
• airconditioning (thans aanwezig);
• intercom.

Verhuurder is bereid om in overleg aanpassingen aan het opleverniveau aan te brengen.

Servicekosten:
Huurder is een voorschotbedrag aan servicekosten verschuldigd ter grootte van € 30,- per m² per jaar exclusief BTW ten behoeve van de levering en het verbruik van gas, water en elektra. Afrekening vindt jaarlijks plaats op basis van nacalculatie. Tevens zal huurder zelf zorgdragen voor de levering van communicatieve diensten.

Parkeergelegenheid:
Er zijn voldoende betaalde parkeermogelijkheden in de nabije omgeving gelegen, onder andere parkeergarage de Nieuwe Brink, het parkeerterrein van Scapino of direct voor het gebouw.

Bestemmingsplan:
Kantoordoeleinden.

Aanvaarding:
In overleg.

Huurtermijn:
in overleg.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Echter, afwijkingen of interpretatieverschillen vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Energielabel
Het object heeft overwegend energielabel G, met uitzondering van de eerste verdieping. Deze beschikt over energielabel C.

Verhuurder is bekend met de regeling in het Bouwbesluit 2012 (als gewijzigd in oktober 2018) op grond waarvan kantoorgebouwen of gebouwen waarvan een kantoorgebouw deel uitmaakt meer dan 100 m² kantoor- en nevenfuncties heeft, uiterlijk op 1 januari 2023 minimaal moeten beschikken over een energie-index van 1,3 of beter.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de uitgebreide informatie van dit object. Vul dan onderstaande formulier in.

We vertellen je graag meer over dit pand

N. (Niels) Bunt RM RT

06-30243321
niels@castanea.nl