Cattenhagestraat 8 A

Naarden

1411 CT

€ 90.000,- 

Per jaar excl. BTW

€ 90.000,- 

Per jaar excl. BTW

Naarden

€ 90.000,- 

Per jaar excl. BTW

Bouwvorm

Bestaande bouw

Ligging

n.v.t

Oppervlakte

602 m2

Deelhuur vanaf

602 m2

Hoofdbestemming

Kantoorruimte

Omschrijving

In het sfeervolle Naarden-Vesting is circa 602 m² kantoorruimte voor de verhuur beschikbaar. Het gebouw is gelegen in het voormalig Burgerlijk Weeshuis aan de Cattenhagestraat 8A. Het pand is in de 18e eeuw gebouwd en heeft daaraan haar prachtige stijlkenmerken te danken, dankzij uitgebreide restauraties is het oorspronkelijke karakter goed bewaard gebleven.

Naarden is de oudste stad van het Gooi. Door haar strategische, maar ook kwetsbare ligging kent Naarden een rijke en bijzondere historie. Naarden heeft één van de best onderhouden en meest oorspronkelijke verdedigingswerken van de wereld.

Het gebouw kent een vloeroppervlak ter grootte van circa 602 m² verdeeld over circa 260 m² op de eerste verdieping, alsmede circa 260 m² op de tweede verdieping. De ruimte beschikt tevens over een vliering ter grootte van circa 82 m², de vliering beschikt over daglicht en is op stahoogte.

Opleveringsniveau:
Het gehuurde wordt in zijn huidige, recent gemoderniseerde staat opgeleverd, inclusief de navolgende voorzieningen:
– karakteristieke entree (medegebruik);
– granieten vloer (entree);
– houten vloer;
– hoge plafonds;
– grote raampartijen;
– klassiek afgewerkte kozijnen;
– balkenplafonds;
– volledig geïsoleerd;
– verwarming middels radiatoren;
– airco units;
– karakteristieke wanden;
– diverse schouwen;
– inbouwkasten;
– pantry;
– entree (medegebruik);
– lift (medegebruik);
– invalidetoilet.

Het aanwezige inventaris is in zijn geheel of gedeeltelijk tegen een nader overeen te komen prijs over te nemen.

Aanvangshuurprijs:
De aanvangshuurprijs bedraagt € 90.000,- per jaar exclusief BTW en servicekosten.

Parkeergelegenheid:
Huurder dient gebruik te maken van de openbare parkeergelegenheid. Dit kan onder andere op het parkeerterrein “Nieuw Molen” welke op loopafstand van het gehuurde is gelegen en waar uitgebreide faciliteiten zijn.

Servicekosten:
De servicekosten bedragen op basis van voorschotbijdrage € 478,50 per maand exclusief BTW. Verrekening vindt jaarlijks plaats op basis van de werkelijke kosten. Verhuurder zal de volgende leveringen en diensten voor huurder verzorgen:
– Levering en gebruik van gas, water en elektra in het gehuurde;
– Levering en gebruik van gas en elektra in de algemene ruimten;
– Onderhoud liften;
– Schoonmaakonderhoud algemene ruimten*;
– Onderhoud CV installatie.

*= schoonmaakonderhoud algemene ruimten geldt voor de volgende ruimten: entree begane grond, de trap naar de eerste verdieping, de lift en het invalidentoilet op de eerste verdieping.

Huurder zorgt op zijn kosten voor het afvoeren van bedrijfsafval (inclusief papier) en voor schoonmaakonderhoud van de ruimten in het gehuurde, anders dan de onder servicekosten genoemde ruimten. Huurder treedt met verhuurder in overleg over de opstelplaats van afval- en papiercontainers, evenals de tijdstippen waarop bedrijfsafval door huurder wordt afgevoerd en schoonmaak van de ruimten zoals hiervoor genoemd, plaatsvindt.

Huurtermijn:
Vijf jaar met telkens vijf verlengingsjaren, waarbij een opzegtermijn wordt gehanteerd van twaalf maanden.

Aanvaarding:
Het object is in overleg tussen partijen te aanvaarden.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de uitgebreide informatie van dit object. Vul dan onderstaande formulier in.

We vertellen je graag meer over dit pand

mr. S.H. (Bas) Bakker

06-54220914
bas@castanea.nl