Ceintuurbaan 53 B

Huizen

1271 BG

€ 2.500,- 

Per maand excl. BTW

€ 2.500,- 

Per maand excl. BTW

Huizen

€ 2.500,- 

Per maand excl. BTW

Bouwvorm

Bestaande bouw

Ligging

In woonwijk

Oppervlakte

n.v.t

Deelhuur vanaf

n.v.t

Hoofdbestemming

Bedrijfsruimte

Omschrijving

Voor de verhuur beschikbaar is gekomen deze bedrijfsruimte aan de rand van het oude dorp van Huizen. Winkels, restaurants, scholen, huisartsencentrum, het Gooimeer, bos, hei en sportfaciliteiten zijn allemaal binnen een aantal minuten lopen of fietsen bereikbaar. Het bedrijfspand heeft een zeer herkenbare ligging.

Geen automotive en/of aanverwante partijen zijn toegestaan.

Locatie:
Gelegen op zichtlocatie naast het tankstation aan een van de meest prominente toegangswegen richting het centrum van Huizen.

Beschikbaarheid:
Het betreft een bedrijfsruimte van circa 382 m², als volgt verdeeld:
– kelder circa 106 m² bedrijfsruimte
– begane grond circa 266 m² bedrijfsruimte
– eerste verdieping circa 9 m² kantoorruimte

Een NEN 2580 rapportage is beschikbaar.

Optioneel is er een ruimte van circa 38 m² beschikbaar in bruikleen, tegen nader overeen te komen voorwaarden.

Opleveringsniveau:
Het gehuurde wordt afgebouwd opgeleverd, inclusief de navolgende voorzieningen:
– overheaddeuren;
– betonnen vloer;
– gas heater;
– krachtstroom;
– verlichting;
– toilet.

Huurprijs:
De huurprijs bedraagt € 2.500,- per maand exclusief BTW.

Parkeergelegenheid:
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid aanwezig voor de ruimte.

Huurbetaling:
De huurbetalingsverplichting dient per maand vooruit betaald te worden.

Servicekosten:
De bedrijfsruimte is voorzien van eigen meters ten behoeve van gas, water en elektra. Huurder dient zelf de abonnementen voor de levering en het gebruik af te sluiten.

Bestemming:
Huidige bestemming Bedrijf, conform het vigerende bestemmingsplan “Dorp / 12-01-2013”. Informatie inzake gebruiksmogelijkheden en voorschriften is te verkrijgen bij de Gemeente Huizen.

Huurtermijn:
In overleg

Aanvaarding:
Per direct beschikbaar.

Gunning:
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Overig:
Geen automotive en/of aanverwante partijen zijn toegestaan.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de kosten voor parkeren, de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Echter, afwijkingen of interpretatieverschillen vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de uitgebreide informatie van dit object. Vul dan onderstaande formulier in.

We vertellen je graag meer over dit pand

N. (Niels) Bunt RM RT

06-30243321
niels@castanea.nl