Dannestraat 1 e

Breukelen

3621 AE

€ 1.165,- 

Per maand excl. BTW

€ 1.165,- 

Per maand excl. BTW

Breukelen

€ 1.165,- 

Per maand excl. BTW

Bouwvorm

Bestaande bouw

Ligging

n.v.t

Oppervlakte

69 m2

Deelhuur vanaf

69 m2

Hoofdbestemming

Winkelruimte

Omschrijving

Breukelen is een dorp in de provincie van Utrecht met ca. 10.000 inwoners. Hier maakt het dorp deel uit van de gemeente Stichtse Vecht. Tot 1 januari 2011 was Breukelen een zelfstandige gemeente, waarna het werd heringedeeld in de gemeente Stichtse Vecht. Breukelen kent een actieve winkeliersvereniging welke in 1952 is opgericht en kent nu 49 leden. In Breukelen komen de consumenten voor boodschappen, horeca en winkelen. Elke vrijdag is de weekmarkt met circa 20 kramen.

Object
De winkel heeft royale etalagemogelijkheden doordat de pui mooi doorloopt de hoek om.
De Dannestraat is het leuke moderne verlengde van de karakteristieke Herenstraat. Er zijn verschillende winkels te vinden en een gezellig
plein met daaraan eetgelegenheden, andere winkels en de Pieterskerk van Breukelen.

Vloeroppervlak
Van het complex is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar.
De winkelruimte omvat circa 61 m² VVO.

Opleveringsniveau
Het gehuurde wordt casco verhuurd en heeft de navolgende voorzieningen:
– toilet;
– CV-combiketel;
– groepenkast en krachtstroom;
– winkelpui.

Parkeergelegenheid
Parkeermogelijkheid voor de deur.

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt € 1.165,- per maand, exclusief BTW.

Huurbetaling
De huurbetalingsverplichting dient per maand vooruit betaald te worden door middel van een automatische incasso.

Servicekosten
Huurder dient de meters betreffende gas, water en elektra op haar naam te doen stellen en het verbruik rechtstreeks te voldoen aan de desbetreffende openbare nutsbedrijven.

Huurtermijn
5 jaar met 5 optiejaren, waarbij een opzegtermijn wordt gehanteerd van 12 maanden.

Aanvaarding
In overleg.

Zekerheidsstelling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting en de verschuldigde BTW over het gehele bedrag.

Huurprijsindexering
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in september 2012 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

Bestemming
Het vigerende bestemmingsplan van de Gemeente Stichtse Vecht geeft aan dat de winkelruimte uitermate geschikt is voor het gebruik voor:
•detailhandel;
•publieksgerichte dienstverlening;
•afhaalhoreca (overdag).

Huurder dient zelf zijn exploitatie te toetsen aan het vigerende bestemmingsplan.

Gunning
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de uitgebreide informatie van dit object. Vul dan onderstaande formulier in.

We vertellen je graag meer over dit pand

S.R. (Stephen) Heinlein

06-22346340
stephen@castanea.nl