Hellingstraat 22

Huizen

1271 VA

€ 115,- 

/ m2 per jaar

€ 115,- 

/ m2 per jaar

Huizen

€ 115,- 

/ m2 per jaar

Bouwvorm

Bestaande bouw

Ligging

Winkelgebied stadscentrum

Oppervlakte

400 m2

Deelhuur vanaf

n.v.t

Hoofdbestemming

Kantoorruimte

Omschrijving

In het kleinschalige kantoorgebouw “De Molenberg” (totaal ca. 840 m² groot) is beschikbaar voor verhuur de eerste verdieping van circa 400 m² (exclusief gedeelde entree). De eerste verdieping is in totaliteit in 2023 geheel gerenoveerd en verbouwd.
De kantoor/-praktijkruimte is volledig casco-gerenoveerd en kan multifunctioneel worden gebruikt en ingevuld.

Opleveringsniveau:
Het gehuurde wordt in de casco-gerenoveerde staat opgeleverd.
In overleg met de verhuurder kunnen meerdere voorzieningen in het opleveringsniveau worden aangebracht.

Parkeerplaatsen:
in overleg beschikbaar.

Servicekosten:
De servicekosten bestaan uit een deel voorschot verwarmingskosten en een deel overige servicekosten. De verwarmingskosten worden berekend naar rato van het verbruik dat wordt afgelezen door middel van verdampingsmeters op de radiatoren. De overige servicekosten worden berekend naar rato van het gehuurde vloeroppervlak en bestaan uit:
-een aandeel in de schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten;
-waterverbruik;
-elektraverbruik;
-administratiekosten.

Verhuurder heeft het recht om het voorschotbedrag aan te passen indien blijkt dat de hoogte van het bedrag ontoereikend is en/of de omvang van het pakket van leveringen en diensten uit te breiden als daartoe aanleiding bestaat.

Jaarlijks, of zoveel eerder als de huurovereenkomst eindigt, zal verrekening tussen partijen plaatsvinden aan de hand van de werkelijk betaalde nota’s, waarbij toerekening geschiedt middels het gehuurde vloeroppervlak ten opzichte van het totale verhuurbare vloeroppervlak in kantoorgebouw. Aan de leegstaande ruimten zal in redelijkheid een toedeling plaatsvinden, cq een redelijke verdeelsleutel door de verhuurder worden voorgesteld.

Huurprijs:
Vanaf € 115,- per m² per jaar exclusief BTW in de huidige staat.

Huurbetaling:
De huurprijs is bij vooruitbetaling verschuldigd per automatische incasso.

Huurtermijn:
In overleg.

Gunning:
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de uitgebreide informatie van dit object. Vul dan onderstaande formulier in.

We vertellen je graag meer over dit pand

N. (Niels) Bunt RM RT

06-30243321
niels@castanea.nl