Verhuurd

Huizermaatweg 400

Huizen

1276 LL

€ 125,- 

/ m2 per jaar

Verhuurd

€ 125,- 

/ m2 per jaar

Verhuurd

Huizen

€ 125,- 

/ m2 per jaar

Bouwvorm

Bestaande bouw

Ligging

n.v.t

Oppervlakte

906 m2

Deelhuur vanaf

86 m2

Hoofdbestemming

Kantoorruimte

Omschrijving

De ‘Centrale Zone‘ is de kantorenlocatie van Huizen. Op deze uitstekend bereikbare zichtlocatie is circa
800 m² kantoorruimte op de begane grond beschikbaar alsmede circa 300 m² archiefruimte in de kelder. De archiefruimte is separaat af te nemen.

Bereikbaarheid:
De bereikbaarheid van de locatie is goed door de ligging aan de doorgaande weg richting de Rijkswegen A1 en A27 en de aanwezigheid van het busstation Huizen in de directe nabijheid.

Beschikbaarheid:
Op dit moment zijn de volgende units voor de verhuur beschikbaar:

unit 1 – circa 334 m² – begane grond VERHUURD
unit 2 – circa 440 m² – begane grond
unit 3 – circa 230 m² – begane grond
unit 4 – circa 130 m² – begane grond

De units zijn onderling te koppelen zodat er een groter metrage ontstaat. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Opleveringsniveau:
Het gehuurde wordt in de huidige staat opgeleverd inclusief de navolgende voorzieningen:

– systeemplafond inclusief verlichtingsarmaturen;
– kabelgoten inclusief elektravoorziening en netwerkbekabeling (Cat 5);
– toiletgroepen;
– vloerbedekking (bestaand);
– scheidingswanden (bestaand);
– aansluitpunten voor een pantry;
– mechanische ventilatie.

Verhuurder is bereid om mee te denken in eventuele aanpassingen met betrekking tot het opleveringsniveau.

Huurprijs:
De aanvangshuurprijs voor de kantoorruimte bedraagt
€ 125,- per m² per jaar exclusief BTW. Voor de archiefruimte bedraagt dit € 60,- per m² per jaar exclusief BTW.

Parkeren:
Bij het gehuurde behoren 15 parkeerplaatsen, gesitueerd in de ondergelegen kelder.
De huurprijs voor de parkeerplaatsen bedraagt € 600,- per parkeerplaats per jaar exclusief BTW.

Servicekosten:
Huurder is een voorschotbedrag servicekosten verschuldigd ter grootte van € 35,- per m² per jaar exclusief BTW, inzake de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:

– afrekening van de tussenmeters elektra, gas en water;
– afrekening nutskosten centrale voorzieningen en hoofdmeters gas en water;
– afrekening servicekosten;
– kosten CV installatie;
– kosten liftonderhoud (niet van toepassing);
– kosten luchtbehandeling;
– schoonmaak algemene ruimten en glazenwasser;
– waterpomp;
– administratiekosten ad 5%.

Verrekening vindt jaarlijks plaats op basis van de werkelijke kosten en met als basis het gehuurde metrage in verhouding tot het gehele metrage van het gebouw.

Bestemmingsplan:
(Para)medisch- en/of kantoordoeleinden.

Huurtermijn:
In overleg.

Aanvaarding:
In overleg.

Zekerheidsstelling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting.

Huurprijsindexering
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage
Van het complex is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De genoemde oppervlakten zijn slechts indicatief. Eventuele afwijkingen hierin vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de uitgebreide informatie van dit object. Vul dan onderstaande formulier in.

We vertellen je graag meer over dit pand