Verhuurd

Industrieweg 39

Soest

3762 EH

€ 345,- 

Per maand excl. BTW

Verhuurd

€ 345,- 

Per maand excl. BTW

Verhuurd

Soest

€ 345,- 

Per maand excl. BTW

Bouwvorm

Bestaande bouw

Ligging

n.v.t

Oppervlakte

243 m2

Deelhuur vanaf

23 m2

Hoofdbestemming

Kantoorruimte

Omschrijving

Business Huys Soest
Uw kantoor vestigen in een modern kantoor-/bedrijfspand op een gunstig gelegen locatie? Op het bedrijventerrein Soestdijk is ruimte beschikbaar vanaf 18 m² kantoorruimte. Het kantoorgebouw is in 2014 gerealiseerd en bestaat in totaliteit uit circa 7.400 m² bruto vloeroppervlak en is voorzien van alle denkbare faciliteiten. Het geheel geeft een zeer verzorgde en nette indruk.

Het kantoorgebouw heeft aan de voorzijde twee volledig separate entrees waarvan één entree in gebruik blijft bij de huidige gebruiker en de tweede zelfstandige entree beschikbaar blijft voor meerdere huurder(s). Middels de entree kunnen alle kantoorruimtes op de verdiepingen worden bereikt.

Ligging:
Het bedrijfsgebouw is gelegen op een herkenbare plek in Soest gelegen op het goed bereikbare bedrijventerrein ‘Soestdijk’.

Beschikbaarheid:
De beschikbare kantoorruimtes zijn gedeeltelijk gelegen op de begane grond, eerste- en tweede verdieping, de verdeling is als volgt:

Unit Metrage Huurprijs per maand inclusief servicekosten
Begane grond
0.1 | 28 m² | € 420,00
0.2 | 54 m² | € 810,00

Eerste verdieping
1.1 | 28 m² | € 420,00
1.2 | 23 m² | € 345,00
1.3 | 59 m² | € 885,00
1.4 | 21 m² | € 315,00 (VERHUURD)
1.5 | 21 m² | € 315,00 (VERHUURD)
1.6 | 38 m² | € 570,00 (VERHUURD)

Tweede verdieping
2.1 | 28 m² | € 420,00
2.2 | 23 m² | € 345,00

Optioneel is er royale archief- alsmede opslagruimte beschikbaar, overige voorwaarden in overleg.
De mogelijkheid bestaat om de units te combineren of zelfs een gehele verdieping te huren.

Opleveringsniveau:
Het opleveringsniveau van het bedrijfspand is uitzonderlijk hoog te noemen, de navolgende voorzieningen zijn in het kantoorgebouw verwerkt:
– airconditioning (per kantoorkamer regelbaar);
– lift-installatie (gedeeld);
– alarminstallatie;
– systeemplafond inclusief verlichting;
– luchtbehandeling;
– meerdere toiletten per verdieping (gedeeld);
– meerdere pantry’s per verdieping (gedeeld);
– verzorgde entree (gedeeld);
– te openen ramen;
– thans aanwezige vloerafwerking;
– afsluitbaar buitenterrein (gedeeld);
– kabelgoten inclusief thans aanwezige elektravoorzieningen en netwerkbekabeling.

Servicekosten:
De servicekosten bedragen € 55,- per m² per jaar exclusief BTW. Deze kosten zitten in de
all-in huurprijs verwerkt.

Inhoudende de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:
– levering en verbruik gas, water, elektra;
– liftonderhoud;
– onderhoud buitenterrein;
– glasbewassing.

Parkeren:
Aan de voor- en zijkant van het bedrijfsgebouw zijn royale parkeermogelijkheden beschikbaar, aan de voorzijde op eigen terrein zijn ca. 10 parkeerplaatsen aanwezig. Aan de zijkant kunnen ook nog meerdere auto’s parkeren, dit geldt eveneens voor de mogelijkheden in de directe omgeving van het bedrijfspand. De huurprijs van de parkeerplaatsen bedraagt € 200,- per parkeerplaats per jaar exclusief BTW.

Bestemming:
Kantoor- en bedrijfsdoeleinden.

Aanvaarding:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Huurtermijn:
In overleg.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de kosten voor parkeren, de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Echter, afwijkingen of interpretatieverschillen vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de uitgebreide informatie van dit object. Vul dan onderstaande formulier in.

We vertellen je graag meer over dit pand

N. (Niels) Bunt RM RT

06-30243321
niels@castanea.nl