Verhuurd

Kapittelweg 2 A

Hilversum

1216 JE

€ 850,- 

Per maand excl. BTW

Verhuurd

€ 850,- 

Per maand excl. BTW

Verhuurd

Hilversum

€ 850,- 

Per maand excl. BTW

Bouwvorm

Bestaande bouw

Ligging

Wijkwinkelcentrum

Oppervlakte

80 m2

Deelhuur vanaf

80 m2

Hoofdbestemming

Kantoorruimte

Omschrijving

De kantoorruimte bevindt zich op de begane grond van het grootschalige flatgebouw, grenzend aan meerdere openbare parkeerplaatsen. De ruimte is volledig zelfstandig ingericht en heeft een eigen pantry en toilet. De ruimte kent een totaal vloeroppervlak van circa 80 m².

Ligging:
Door de ligging aan de ‘Kloosterlaan’ heeft de ruimte een redelijk tot goede zichtbaarheid vanaf de weg, dit geldt ook voor aanwezigheid van het winkelcentrum van ‘Kerkelanden’ aan de achterzijde. De uitstraling van het geheel is representatief.

Opleveringsniveau:
Het gehuurde wordt in de huidige staat opgeleverd inclusief de navolgende voorzieningen:
• systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
• pantry;
• toilet;
• vloerbedekking.

Parkeergelegenheid:
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid voor de deur.

Aanvangshuurprijs:
De aanvangshuurprijs bedraagt € 850,- per maand exclusief BTW.
Een huursom zonder BTW is bespreekbaar.

Servicekosten:
Huurder is een voorschotbedrag servicekosten verschuldigd ter grootte van € 200,- per maand exclusief BTW, inzake de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:
• levering (collectieve) verwarming;
• administratiekosten 5%.

Huurder dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van de benodigde contracten inzake de levering van water, elektra en het onderhoud van de installaties.

Huurtermijn:
1 jaar

Aanvaarding:
Het object is in overleg tussen partijen te aanvaarden.

Waarborg:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in juli 2003 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het complex is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De genoemde oppervlakten zijn slechts indicatief. Eventuele afwijkingen hierin vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de uitgebreide informatie van dit object. Vul dan onderstaande formulier in.

We vertellen je graag meer over dit pand

M.P. (Marc) Klabbers

06-11879930
marc@castanea.nl