Korte Noorderweg 31 B

Hilversum

1221 NA

€ 55,- 

/ m2 per jaar

€ 55,- 

/ m2 per jaar

Hilversum

€ 55,- 

/ m2 per jaar

Bouwvorm

Bestaande bouw

Ligging

Bedrijventerrein

Oppervlakte

n.v.t

Deelhuur vanaf

n.v.t

Hoofdbestemming

Bedrijfsruimte

Omschrijving

Op het bedrijventerrein “Korte Noorderweg” nabij het centrum van Hilversum en het NS-Station komt een bedrijfsruimte beschikbaar van circa 600 m². Achter het object bevindt zich een buiten-/parkeerterrein van circa 400 m².

In de nabije toekomst staat een herontwikkelin gepland voor het betreffende gebied. Daarom gaat het om een tijdelijke huurperiode tot uiterlijk 31 december 2025.

Locatie en ligging:
De bedrijfsruimte is strategisch gelegen aan de Korte Noorderweg welke uistekend bereikbaar is per auto en openbaar vervoer.

De bedrijfsruimte zal worden opgeleverd in de huidige staat, inclusief de navolgende voorzieningen:
– elektrische overheaddeur*;
– systeemplafond met verlichting*;
– lichtkoepels*;
– keuken / kantoorruimte*;
– toiletvoorzieningen*;
– cv-ketel met radiatoren*.

De in dit artikel aangeduide voorzieningen met een * worden om niet beschikbaar gesteld. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording ten aanzien van deze zaken of voorzieningen. De kosten van onderhoud, herstel, vervanging of vernieuwing van deze zaken en/of voorzieningen komen geheel voor rekening van huurder.

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt € 55,- per m² per jaar exclusief BTW.

Huurbetaling
De huurbetalingsverplichting dient per maand vooruit betaald te worden.

Servicekosten
De ruimte is voorzien van eigen meters ten behoeve van elektra en water. Huurder dient zelf de abonnementen voor de levering en het verbruik af te sluiten.

Parkeergelegenheid:
De bedrijfsruimte beschikt over voldoende parkeergelegenheid zowel aan de voorzijde als de achterzijde van het object.

Huurtermijn
Maximale huurtermijn tot en met uiterlijk 31 december 2025.

Aanvaarding
In overleg

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de kosten voor parkeren en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De genoemde oppervlakten zijn slechts indicatief. Eventuele afwijkingen hierin vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de uitgebreide informatie van dit object. Vul dan onderstaande formulier in.

We vertellen je graag meer over dit pand

N. (Niels) Bunt RM RT

06-30243321
niels@castanea.nl