Verhuurd

Korte Noorderweg 31

Hilversum

1221 NA

€ 950,- 

Per maand excl. BTW

Verhuurd

€ 950,- 

Per maand excl. BTW

Verhuurd

Hilversum

€ 950,- 

Per maand excl. BTW

Bouwvorm

Bestaande bouw

Ligging

n.v.t

Oppervlakte

n.v.t

Deelhuur vanaf

n.v.t

Hoofdbestemming

Bedrijfsruimte

Omschrijving

Op het bedrijvenpark “Korte Noorderweg” nabij het centrum van Hilversum en het NS-station, komt een bedrijfs-/kantoorruimte van circa 230 m² met 2 parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar.

Deze bedrijfsruimte biedt de mogelijkheid tot het houden van een klein kantoor in combinatie met een magazijn/werkplaats.

Het desbetreffende gebied zal in de nabije toekomst worden herontwikkeld. Zodoende betreft het tijdelijke verhuur van maximaal 2 jaar.

Opleveringsniveau
De bedrijfsunit wordt opgeleverd inclusief de navolgende voorzieningen:
– elektrisch bedienbare overheaddeur met loopdeur;
– betonnen vloer;
– toilet;
– verlichtingsarmaturen;
– pantry;
– lichtstraten.

Aanvangshuurprijs
De huurprijs bedraagt € 950,- per maand exclusief BTW.

Parkeergelegenheid
De ruimte beschikt over 2 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Huurtermijn
Maximaal huurtermijn van 2 jaar.

Aanvaarding
In overleg.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de kosten voor parkeren en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De genoemde oppervlakten zijn slechts indicatief. Eventuele afwijkingen hierin vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de uitgebreide informatie van dit object. Vul dan onderstaande formulier in.

We vertellen je graag meer over dit pand

N. (Niels) Bunt RM RT

06-30243321
niels@castanea.nl