Verhuurd

Lage Naarderweg 71 A

Hilversum

1217 GN

€ 850,- 

Per maand excl. BTW

Verhuurd

€ 850,- 

Per maand excl. BTW

Verhuurd

Hilversum

€ 850,- 

Per maand excl. BTW

Bouwvorm

Bestaande bouw

Ligging

Kantorenpark

Oppervlakte

65 m2

Deelhuur vanaf

65 m2

Hoofdbestemming

Kantoorruimte

Omschrijving

Een zelfstandige kantoorruimte, gelegen nabij onder meer het Mediapark en het treinstation Hilversum-Noord.
De kantoorunit, met een verhuur vloeroppervlak van indicatief 65m² is recent gemoderniseerd en is voorzien van alle benodigde faciliteiten.

Opleveringsniveau
De kantoorunit wordt opgeleverd in de huidige staat ‘as-is’, voorzien van onder meer:
– systeemplafonds met verlichtingsarmaturen;
– toilet;
– pantry;
– gas cv-installatie met radiatoren.
– geëgaliseerde vloer;
– kabelgoten voorzien van elektra.

Parkeren
Optioneel wordt de mogelijkheid geboden om een parkeerplaats te huren op het voorgelegen parkeerterrein.

Bestemming
Conform het bestemmingsplan “Media Park” zijn de voor “Gemend-2” aangewezen gronden bestemd voor:
– Multimediabedrijven;
– Maatschappelijke doeleinden;
– Dienstverlening;
– Kantoren.

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs voor de kantoorruimte bedraagt EUR 850,- exclusief BTW op maandbasis.
De aanvangshuurprijs voor het parkeren bedraagt EUR 62,50 exclusief BTW per parkeerplaats op maandbasis.

Aanvaarding
In nader overleg vast te stellen.

Huurtermijn
Nader overeen te komen, met een aanvangsperiode van ten minste van 2 (twee) jaar.

Servicekosten
Huurder is een niet verrekenbaar bedrag aan servicekosten verschuldigd ten bedrage van EUR 50,- exclusief BTW op maandbasis, inzake de navolgende door verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten:
– vuilafvoer;
– algemeen onderhoud buitenterrein en tuin;
– divers klein onderhoud;
– het blad vrijhouden van daken en/of goten;
– administratiekosten ad 6%.

Huurder dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van leveringscontracten betreffende onder meer nutvoorzieningen en communicatieve diensten.

BTW clausule
De in deze documentatie genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgaande van het feit dat huurder (blijvend) voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Zekerheidstelling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie verlangd ter grootte van het gelijke bedrag aan 3 (drie) maanden huur te vermeerderen met servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze brochure genoemde metrages zijn met zorg berekend. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht, behoudens ingeval van niet correcte verrekening van de servicekosten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de servicekosten nimmer meer of minder mogen bedragen dan benodigd voor de betaling en/of reservering van de daadwerkelijke gemaakte of te maken kosten.

Voorbehouden
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever. Deze documentatie kan derhalve niet als een aanbieding worden beschouwd.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de uitgebreide informatie van dit object. Vul dan onderstaande formulier in.

We vertellen je graag meer over dit pand

N. (Niels) Bunt RM RT

06-30243321
niels@castanea.nl