Verhuurd

Nieuw Walden 100

Nederhorst Den Berg

1394 PE

€ 1.595,- 

Per maand excl. BTW

Verhuurd

Nederhorst Den Berg

€ 1.595,- 

Per maand excl. BTW

Verhuurd

Nederhorst Den Berg

€ 1.595,- 

Per maand excl. BTW

Bouwvorm

Bestaande bouw

Ligging

Bedrijventerrein

Oppervlakte

n.v.t

Deelhuur vanaf

n.v.t

Hoofdbestemming

Bedrijfsruimte

Omschrijving

Op het bedrijventerrein ‘Nieuw Walden’ gelegen multifunctioneel bedrijfspand geschikt voor magazijn-, opslag-, en/of productieruimte. Het bedrijfspand kent een vloeroppervlak van circa 280 m² verdeeld over twee verdiepingen alsmede het gebruik van 3 parkeerplaatsen gelegen op voorgelegen terrein. Op dit moment is de bedrijfsruimte ingericht als zijnde casco bedrijfsruimte ten behoeve van productie/opslagruimte. Kortom een uitstekende vestigingskans voor ondernemers die functionele bedrijfsruimte zoeken op een goed bereikbare locatie op een kleinschalig industrieterrein.

Bereikbaarheid:
Op het bedrijventerrein zijn grotendeels kleinschalige bedrijfsunits gerealiseerd. De bereikbaarheid van het terrein is goed middels de aansluiting N201 richting de Rijksweg A2 (Utrecht – Amsterdam) alsmede de N201 richting Hilversum en omgeving.

Opleveringsniveau:
Het bedrijfspand zal in de huidige staat worden opgeleverd inclusief de navolgende voorzieningen:
– toilet inclusief fontijn;
– voorbereidingen voor pantry/aansluitingen;
– elektrische overheaddeur;
– sparing in de verdieping ten behoeve van bevoorrading;
– basis verlichting;
– betonnen vloer;
– radiatoren.

Huurprijs:
De huurprijs voor de bedrijfsunit bedraagt € 1595,- per maand exclusief BTW.

Servicekosten:
De bedrijfsruimte is voorzien van eigen meters ten behoeve van gas, water en elektra. Huurder dient zelf de contracten voor de levering en het gebruik af te sluiten. Dit geldt alsmede voor de benodigde internetvoorzieningen.

Parkeergelegenheid:
De bedrijfsunit beschikt over 3 parkeerplaatsen op voorgelegen, aangrenzend terrein. Het overige buitenterrein is openbaar parkeren.

Bestemming:
Voor het bedrijfspand is de bestemming Bedrijf 1 tot en met categorie 3.1 aangewezen. Dit betreft zowel een handelsonderneming als productiebedrijf.

Huurtermijn:
In overleg, bij voorkeur een langdurige huurrelatie.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de uitgebreide informatie van dit object. Vul dan onderstaande formulier in.

We vertellen je graag meer over dit pand

N. (Niels) Bunt RM RT

06-30243321
niels@castanea.nl