Nieuwe Havenweg 77

Hilversum

1216 BP

€ 130.000,- 

Per jaar excl. BTW

€ 130.000,- 

Per jaar excl. BTW

Hilversum

€ 130.000,- 

Per jaar excl. BTW

Bouwvorm

Bestaande bouw

Ligging

n.v.t

Oppervlakte

n.v.t

Deelhuur vanaf

n.v.t

Hoofdbestemming

Bedrijfsruimte

Omschrijving

Object
Op het bedrijventerrein de Nieuwe Haven (circa 23 ha groot met circa 130 gevestigde bedrijven) komt binnenkort de huidige vestigingslocatie van TNT-PakketPost beschikbaar. Op het bedrijventerrein vindt in snel tempo vernieuwing van gedateerde bedrijfsgebouwen plaats, wat het aanzien ten goede komt. In de directe omgeving zijn toonaangevende bedrijven gevestigd, zoals Gamma, Van der Wal Zonwering, van Loenen Milieutechniek en Serve Verhuurcentrale. Het bedrijventerrein kent een goede ontsluiting via de Gijsbrecht van Amstelstraat en de Vreelandseweg met aansluitingen naar de A-27, A1 en A2.

Beschikbaar komt een zeer functioneel bedrijfsgebouw, bestaande uit circa 1.450 m² bedrijfs-/kantoorruimte met groot voorterrein als volgt verdeeld:
circa 1.300 m² bedrijfs-/magazijnruimte;
circa 145 m² kantoorruimte/kantine.

De bedrijfsruimte is verdeeld over 3 in elkaar overlopende hallen, die onderling met elkaar verbonden zijn met schuifdeuren :
1. Hal van 200 m² (afmeting 10 breed, 20 diep);
2. Hal van 300 m² (afmeting 15 breed, 20 diep);
3. Hal van 800 m² (afmeting 20 breed, 40 diep).

Deze bedrijfsruimte is uitstekend geschikt als groothandelsgebouw door zijn vrije hoogte van 6 meter. De verschillende overheaddeuren vergemakkelijken de verschillende logistieke handelingen van laden en lossen. Een hefplateau met luifel maakt het laden en lossen flexibel en comfortabel.

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt € 130.000,- op jaarbasis exclusief BTW inclusief voorterrein.

Opleveringsniveau:
Het gehuurde kent een functioneel basis opleveringsniveau, inclusief de navolgende voorzieningen:

De bedrijfsruimte:
• stevige betonvloer;
• vrije overspanning van 19,5 meter;
• vrije hoogte onder de constructiebalken van 6 meter;
• nieuwe dakbedekking met isolatiepakket;
• diverse elektrisch bedienbare overheaddeuren (4.70 m. hoog, 4.25 m. breed);
• verbindingsdeuren naar de verschillende zelfstandige hallen;
• gasheaters in de grote hal;
• diverse brandhaspels;
• alarminstallatie *;
• toiletgroep*
• lichtstraten met energie besparende, hoog frequente TL-verlichtingsarmaturen met daglicht sensoren;
• royale lichtkoepels, die voor veel daglicht zorgen;
• brandmeld- en ontruimingsinstallatie.

De kantoorruimte (verdeeld over de begane grond en eerste verdieping):
• verzorgde zelfstandige entree met luifel voor herkenbaarheid;
• kantine met pantry;
• toilet op zowel begane grond als verdieping;
• vloerbedekking*;
• systeemplafonds met verlichtingsarmaturen;
• zonwering middels lamellen en elektrisch bedienbare zonneschermen;
• server-ruimte met patchkast en databekabeling*.

Het voorgelegen geheel bestrate buitenterrein dient mede als toegang naar de aangrenzende bedrijfsruimten, maar het merendeel, circa 1.000 m², staat huurder ter beschikking. Het terrein is afsluitbaar middels een rolhek.

De in dit artikel aangeduide voorzieningen met een * worden om niet beschikbaar gesteld. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording
ten aanzien van deze zaken of voorzieningen. De kosten van onderhoud, herstel, vervanging of vernieuwing van deze zaken en/of voorzieningen komen geheel voor rekening van huurder.

Bestemmingsplan:
Het bestemmingsplan kent tot het perceel de bestemming bedrijf tot en met categrorie 4.1 toe.

Huurtermijn:
De huurtermijn is nader overeen te komen. De verhuurder streeft naar een langjarige huurrelatie.

Aanvaarding:
De bedrijfsruimte is in overleg beschikbaar in 2022.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de kosten voor parkeren, de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

Buitenterrein:
Enkele parkeerplaatsen op het buitenterrein staan ter beschikking van de gebruiker van nummer 79.

Het buitenterrein dient toegang te bieden aan de beheerder van de verhuurder die enkele malen per week naar de (kleine) bedrijfsunit gaat gelegen aan de achterzijde van het perceel.

Derhalve dienen deze gebruikers toegang te kunnen hebben tot het buitenterrein.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Echter, afwijkingen of interpretatieverschillen vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de uitgebreide informatie van dit object. Vul dan onderstaande formulier in.

We vertellen je graag meer over dit pand