Verhuurd

Oude Loswal 28

Hilversum

1217 TG

€ 100,- 

/ m2 per jaar

Verhuurd

€ 100,- 

/ m2 per jaar

Verhuurd

Hilversum

€ 100,- 

/ m2 per jaar

Bouwvorm

Bestaande bouw

Ligging

In woonwijk

Oppervlakte

408 m2

Deelhuur vanaf

194 m2

Hoofdbestemming

Kantoorruimte

Omschrijving

Object:
Gunstig gelegen, nabij de uitvalsweg richting het centrum van Hilversum en de ring Hilversum komt circa 408 m² multifunctionele kantoorruimte op de begane grond beschikbaar. De kantoorruimte is door de voormalige huurder goed onderhouden.

Deelverhuur is mogelijk vanaf een metrage van:
Unit A: circa 215 m² inclusief omslag.
Unit B: circa 194 m² inclusief omslag.
Afwijkende metrages zijn in overleg beschikbaar.

De kantoorruimte is bereikbaar via een afslag bij de rotonde bij het Esso benzinestation.

Opleveringsniveau:
Het gehuurde wordt in de huidige staat opgeleverd inclusief de navolgende voorzieningen:
•verwarming of koeling via ventilator convectoren;
•systeemplafonds inclusief armaturen;
•toiletgroep gedeeld;
-mindervalide toilet gedeeld;
•pantry gedeeld;
-entree gedeeld

Parkeergelegenheid:
Openbare parkeerfaciliteiten in de directe omgeving.

Aanvangshuurprijs:
De aanvangshuurprijs bedraagt € 99,50 per m² per jaar exclusief BTW.

Servicekosten:
Huurder is een voorschotbedrag servicekosten verschuldigd ter grootte van € 35,- per m² per jaar exclusief BTW,
inzake de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:
• voorschot levering van gas, water en elektra en het
vastrecht dienaangaande;
• onderhoud koel-, verwarmings- en ventilatie
installatie;
• onderhoud aanwezige technische installaties;
• glasbewassing buitenzijde;
• administratiekosten 5%.

Bestemming:
Volgens informatie van de gemeente Hilversum luidt de bestemming ‘Gemengd-1’, aangewezen gronden zijn bestemd voor:
b. aan de zijde van de Oude Loswal voor:
1. Kantoren;
2. Maatschappelijke doeleinden.
Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk om navraag te doen naar het actuele bestemmingsplan bij de gemeente.

Huurtermijn:
In overleg

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de kosten voor parkeren, de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit
bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het
maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene
bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Echter, afwijkingen of interpretatieverschillen vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Energielabel
Het object heeft energielabel

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de uitgebreide informatie van dit object. Vul dan onderstaande formulier in.

We vertellen je graag meer over dit pand

N. (Niels) Bunt RM RT

06-30243321
niels@castanea.nl