's-Gravelandseweg 21

Hilversum

1211 BN

€ 125,- 

/ m2 per jaar

€ 125,- 

/ m2 per jaar

Hilversum

€ 125,- 

/ m2 per jaar

Bouwvorm

Bestaande bouw

Ligging

Winkelgebied stadscentrum

Oppervlakte

520 m2

Deelhuur vanaf

65 m2

Hoofdbestemming

Kantoorruimte

Omschrijving

Op een voortreffelijke zeer centrale locatie in het hart van Hilversum komt circa 520 m² kantoorruimte voor de verhuur beschikbaar. Het metrage is verdeeld over de eerste en tweede verdieping. De eerste verdieping is opgedeeld in verschillende units en deelverhuur vanaf circa 65 m² is bespreekbaar. De tweede verdieping is in totaliteit beschikbaar (292 m²).

Het kantoorgebouw (bouwjaar 1973), beschikt over uitstekende parkeervoorzieningen op het achtergelegen eigen parkeerterrein, wat uniek is voor een locatie zo centraal gelegen in centrum van Hilversum.

De verdiepingen beschikken over een eigen entree aan en zijn zowel via het trappenhuis als per lift toegankelijk.

Locatie:
De ‘s-Gravelandseweg is een levedige winkelstraat (onderdeel van de centrumring met eenrichtingsverkeer) aan de rand van het belangrijkste winkelgebied van Hilversum. Op dit gedeelte van de straat is er een aanzienlijke concentratie van zakelijke dienstverlening, voornamelijk gericht op uitzendbranche,financiële dienstverlening en makelaardij, gecombineerd met diverse detailhandelszaken. Aan de overkant van de straat bevindt zich het autovrije winkelgebied.

Vanwege de centrale ligging aan de binnenring geniet het gebouw een aanzienlijke attentiewaarde. In principe is het mogelijk om een naamvermeldng of reclame-uiting op de gevel aan te brengen.

Bereikbaarheid:
De locatie is zowel per auto als openbaar vervoer goed bereikbaar. Het NS-station Hilversum CS ligt op 5 à 10 minuten loopafstand. De bushalte van lijnen 105 en 106 bevinden zich voor de deur.

Beschikbaarheid:
Totaal circa 520 m² verdeeld over de eerste en tweede verdieping:
Eerste verdieping: circa 228 m², deelverhuur vanaf circa 65 m² is bespreekbaar.
Tweede verdieping: circa 292 m²

Opleveringsniveau:
Het gehuurde wordt in de huidige staat opgeleverd, inclusief de navolgende voorzieningen:
– cv-installatie met radiatoren;
– luchtbehandelingsinstallatie met topkoeling;
– parketvloer (deels);
– antraciet kleurige vloertegels in kantoorkamers;
– sanitair (medegebruik);
– pantry met vaatwasser en koelkast (medegebruik);
– kabelgoten;
– systeemplafond met inbouwarmaturen.

De verdiepingen beschikken over een eigen entree aan de linkerzijde en zijn zowel via het trappenhuis als per lift toegankelijk.

Parkeergelegenheid:
Voor de huurder zijn tegen additionele vergoeding + parkeerplaatsen beschikbaar. Het parkeerterrein is via een slagboom vanuit de ‘s-Gravelandseweg toegankelijk. De huurprijs bedraagt € 1.000,- per parkeerplaats per jaar exclusief BTW.
In de directe nabijheid bevindt zich de parkeergarage Gooische Brink.

Aanvangshuurprijs:
De aanvangshuurprijs bedraagt € 125,- per m² per jaar exclusief BTW.

Servicekosten:
Huurder is een bedrag aan servicekosten verschuldigd ter grootte van € 49,- per m² per jaar exclusief BTW. De volgende leveringen en diensten worden door verhuurder verzorgd:
– De verbruikskosten inzake levering gas, water en elektra alsmede het vastrecht;
– Onderhoud en controle van verwarmings- en luchtbehandelingsinstallatie;
– Idem voor liftinstallatie;
– Idem voor storingsmeldingsinstallatie;
– Idem voor elektrotechnische installaties (met uitzondering van alarm en patchkast);
– Idem voor slagboominstallatie;
– Kleine onderhoudszaken en de schoonmaak in gemeenschappelijke ruimte en parkeerplaatsen;
– Administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Huurtermijn:
1+1 jaar

Aanvaarding:
In overleg.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de kosten voor parkeren, de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Echter, afwijkingen of interpretatieverschillen vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de uitgebreide informatie van dit object. Vul dan onderstaande formulier in.

We vertellen je graag meer over dit pand

N. (Niels) Bunt RM RT

06-30243321
niels@castanea.nl