Veldweg 28

Bussum

1404 CV

€ 11.550,- 

Per jaar excl. BTW

€ 11.550,- 

Per jaar excl. BTW

Bussum

€ 11.550,- 

Per jaar excl. BTW

Bouwvorm

Bestaande bouw

Ligging

n.v.t

Oppervlakte

77 m2

Deelhuur vanaf

n.v.t

Hoofdbestemming

Kantoorruimte

Omschrijving

In deze unieke vrijstaande karakteristieke kantoorvilla in hartje centrum van Bussum komt de deels gestoffeerde tweede verdieping beschikbaar voor de verhuur. Het pand is in 1892 gebouwd met als architect J.F. Everts, tot 1923 heeft het dienst gedaan als school en later als drukkerij. De kantoorvilla kenmerkt zich door de hoogte van de ruimtes welke zorgen voor een zeer ruimtelijk en open karakter.

Locatie
Het pand is gelegen in het centrum van Bussum (achter de Nassaulaan) in de nabijheid van het station Naarden-Bussum.
De afgelopen jaren zijn er verschillende plannen gemaakt om het centrumgebied van Bussum de facelift te geven die het nodig heeft. Zodat er sterker gericht kan worden op winkelen, horeca/kunst/cultuur, verblijven (in het groen) of gemengde bedrijvigheid in combinatie met wonen. Bedoeld als accentgebieden binnen het centrum om verschillende sferen te creëren en kansrijke doelgroepen aan te spreken.

Beschikbaarheid en huurprijs
Het gebouw kent een vloeroppervlakte ter grootte van circa 412 m², waarvan circa 77 m² gelegen op de tweede verdieping beschikbaar is voor de verhuur.

De mogelijkheid bestaat om flexibele werkplekken te huren. Vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Opleveringsniveau:
De ruimte wordt opgeleverd inclusief de navolgende voorzieningen:
– gedeelde entree;
– ontvangstruimte (gedeeld);
– vloerafwerking;
– keuken met apparatuur;
– toiletgroep (medegebruik);
– vergaderruimte (gedeeld);
– verlichting;
– deels gestoffeerd.

Huurprijs:
De huurprijs voor de tweede verdieping bedraagt een all-in huurprijs ter grootte van € 11.550,- per jaar exclusief BTW.

Parkeerplaatsen:
Het is mogelijk om 2 parkeerplaatsen te huren op eigen terrein. De huurprijs is € 1.000,- per parkeerplaats per jaar exclusief BTW. Daarnaast zijn er voor bezoekers, op loopafstand, ruimschoots openbare parkeergelegenheden aanwezig.

Servicekosten:
Huurder is een bedrag servicekosten verschuldigd van € 50,- per m² per jaar exclusief BTW,
inzake de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:
– levering gas, water en elektra;
– schoonmaken algemene ruimte;
– 5% administratiekosten.

Huurtermijn:
In overleg.

Aanvaarding:
In overleg.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de kosten voor parkeren, de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Echter, afwijkingen of interpretatieverschillen vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de uitgebreide informatie van dit object. Vul dan onderstaande formulier in.

We vertellen je graag meer over dit pand

N. (Niels) Bunt RM RT

06-30243321
niels@castanea.nl