Vlierberg 14

Eemnes

3755 BS

Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag

Eemnes

Prijs op aanvraag

Bouwvorm

Bestaande bouw

Ligging

Bedrijventerrein

Oppervlakte

93 m2

Deelhuur vanaf

25 m2

Hoofdbestemming

Kantoorruimte

Omschrijving

Object:
De vlierberg 14 is een modern bedrijfsverzamelgebouw (bouwjaar 1997), bestaande uit twee bouwlagen en een kapverdieping, betreffende een parterre bedrijfsruimte met op de verdiepingsvloeren gesitueerde kantoren en met toebehoren.

Beschikbaarheid:
Op de verdieping zijn de navolgende kantoorkamers beschikbaar:

A | circa 25 m² | € 345 per maand excl. BTW
B | circa 39 m² | € 535,- per maand excl. BTW
C | circa 29 m² | € 415,- per maand excl. BTW

Opleveringsniveau:
Het gehuurde wordt in de huidige staat opgeleverd inclusief de navolgende voorzieningen:
– centrale verwarming (gedeeld);
– mv-installatie;
– elektra-installatie;
– brand-/rookmeldinstallatie;
– toiletten (gedeeld);
– pantry (gedeeld);
– nieuwe vloerbedekking*;
– systeemplafond met verlichting (kantoor)*;
– gas cv-installatie met radiatoren en heater;
– airco (deels);
– wit geschilderde wanden.

De in dit artikel aangeduide voorzieningen met een * worden om niet beschikbaar gesteld. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording ten aanzien van deze zaken of voorzieningen. De kosten van onderhoud, herstel, vervanging of vernieuwing van deze zaken en/of voorzieningen
komen geheel voor rekening van huurder.

Servicekosten:
In de huurprijs zijn de servicekosten verwerkt voor G/W/L.

Huurtermijn:
Een flexibele huurtermijn is bespreekbaar.

Zekerheidsstelling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting.

Huurprijsindexering
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Gunning
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de uitgebreide informatie van dit object. Vul dan onderstaande formulier in.

We vertellen je graag meer over dit pand

M.P. (Marc) Klabbers

06-11879930
marc@castanea.nl