Werktuigweg 18 – Zeewolde

€ 52,- per vierkante meter per jaar excl. btw
Bekijk alle foto's
Bouwvorm Bestaande bouw
LiggingBedrijventerrein
Oppervlakte5000 m2
Deelverhuur vanaf2500 m2
HoofdbestemmingBedrijfsruimte
Prijs € 52,- per vierkante meter per jaar excl. btw

Voor de verhuur is circa 5.000 m² bedrijfsruimte alsmede een aangrenzend buitenterrein gelegen aan de Werktuigweg 18 te Zeewolde beschikbaar. Het gebouw is in 2013 gerealiseerd en heeft een moderne uitstraling. Zowel in de gevel als in het dak zijn er meerdere ramen aangebracht, dit zorgt voor daglichttoetreding op werkniveau. De bedrijfsruimte beschikt over meerdere overheaddeuren alsmede separate loopdeuren. Ook is er een inpandige kraanbaan aanwezig.

De ruimte is eventueel te splitsen in delen met een minimum metrage van circa 2.500 m². Beide units beschikken ieder over eigen buitenruimte en een eigen entree.

Bereikbaarheid:
Zeewolde is centraal gelegen en is daarmee een aantrekkelijke vestigingsplaats. Op korte afstand van de Randstad, maar dan zonder de drukte die bij de grote steden in het westen hoort. Het object is gelegen op het bedrijventerrein Trekkersveld III aan de Werktuigweg. In de omgeving zijn diverse industriële bedrijven gevestigd. Ook grote logistieke bedrijven als Wolter Koops Logistics B.V., Veco Zuivel B.V. en Dutch Flame Production & Trading B.V. zijn hier prominent vertegenwoordigd.

Opleveringsniveau:
Het gehuurde wordt in zijn huidige, complete staat opgeleverd, inclusief de navolgende voorzieningen:

• omheind buitenterrein;
• twee elektrisch bedienbare overheaddeuren (circa 5 x 5,5 meter);
• betonnen bedrijfsvloer met draagkracht 4.800 kg/per m²;
• per hal 3 faseaansluiting 250 ampère;
• vrije hoogte tot spant van circa 11 meter;
• verlichtingsarmaturen met LED;
• lichtkoepels;
• aanwezige kraanbaan met hefkracht van 8.000 kg;
• gasheater;
• brandmeldinstallatie;
• alarminstallatie;
• sanitaire ruimte (toiletten en urinoirs).

Aanvangshuurprijs:
De aanvangshuurprijs bedraagt € 52,50 per m² per jaar exclusief BTW.

Servicekosten:
Huurder is een nader vast te stellen voorschotbedrag servicekosten verschuldigd voor de door verhuurder vast te stellen pakket van leveringen en diensten.

Parkeergelegenheid:
Het omheinde buitenterrein biedt goede parkeerfaciliteiten. Het terrein is af te sluiten middels een elektrisch bedienbaar toegangshek.

Gevelreclame:
In goed overleg met de verhuurder is het toegestaan om signing/gevelreclame aan het bedrijfspand aan te brengen.

Bestemming:
Volgens het bestemmingsplan 'Trekkersveld III' is voor het bedrijfspand de bestemming Bedrijf 1 tot en met categorie 4 aangewezen. Dit betreft een industriefunctie. De ruimte is uitstekend geschikt als bedrijfs-, productie- en/of opslagruimte.

Beschikbaarheid:
In overleg, per direct.

Huurtermijn:
Huurtermijn van 5 jaar, telkens te verlengen met
5 jaar. In overleg bespreekbaar.

Opzegtermijn:
Er wordt een opzegtermijn van 12 maanden gehanteerd.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De genoemde oppervlakten zijn slechts indicatief. Eventuele afwijkingen hierin vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Energielabel
Het energielabel wordt door verhuurder aangeleverd.

Volledige omschrijving

Delen

Wij vertellen je graag meer over dit pand

Makelaar
mr. S.H. (Bas) Bakker RM
06 - 54 220 914
bas@castanea.nl
RM & RT Makelaar & Taxateur
N. (Niels) Bunt RM RT
06 - 30 243 321
niels@castanea.nl