Verhuurd

Werktuigweg 18

Zeewolde

3899 AN

€ 53,- 

/ m2 per jaar

Verhuurd

€ 53,- 

/ m2 per jaar

Verhuurd

Zeewolde

€ 53,- 

/ m2 per jaar

Bouwvorm

Bestaande bouw

Ligging

Bedrijventerrein

Oppervlakte

n.v.t

Deelhuur vanaf

n.v.t

Hoofdbestemming

Bedrijfsruimte

Omschrijving

Voor de verhuur is circa 5.000 m² bedrijfsruimte alsmede een aangrenzend buitenterrein gelegen aan de Werktuigweg 18 te Zeewolde beschikbaar. Het gebouw is in 2013 gerealiseerd en heeft een moderne uitstraling. Zowel in de gevel als in het dak zijn er meerdere ramen aangebracht, dit zorgt voor daglichttoetreding op werkniveau. de bedrijfsruimte beschikt over meerdere overheaddeuren alsmede separate loopdeuren. Ook is er een inpandige kraanbaan aanwezig.

De ruimte is eventueel te splitsen in delen met een minimum metrage van 2.500 m². Beide units beschikken ieder over eigen buitenruimte en een eigen entree.

Bereikbaarheid:
Zeewolde is centraal gelegen en is daarmee een aantrekkelijke vestigingsplaats. Op korte afstand van de Randstad, maar dan zonder de drukte die bij de grote steden in het westen hoort. Het object is gelegen op het bedrijventerrein Trekkersveld III aan de Werktuigweg. In de omgeving zijn diverse industriële bedrijven gevestigd. Ook grote logistieke bedrijven als Wolter Koops Logistics B.V., Veco Zuivel B.V. en Dutch Flame Production & Trading B.V. zijn hier prominent vertegenwoordigd.

Opleveringsniveau:
Het gehuurde wordt in zijn huidige, complete staat opgeleverd, inclusief de navolgende voorzieningen:
• omheind buitenterrein;
• twee elektrische bedienbare overheaddeur (circa 5 x 5,5 meter);
• betonnen bedrijfsvloer met draagkracht 4.800 kg/per m²;
• per hal 3 faseaansluiting;
• vrije hoogte tot spant van circa 11 meter;
• verlichtingsarmaturen met LED;
• lichtkoepels;
• aanwezige kraanbaan met hefkracht van 8.000 kg;
• gasheater;
• brandmeldinstallatie;
• alarminstallatie;
• sanitaire ruimte (toiletten en urinoirs)

Aanvangshuurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt € 52,50 per m² per jaar exclusief BTW.

Servicekosten:
Huurder is een nader vast te stellen voorschotbedrag servicekosten verschuldigd voor de door verhuurder vast te stellen pakket van leveringen en diensten.

Parkeergelegenheid:
Het omheinde buitenterrein biedt goede parkeerfaciliteiten. Het terrein is af te sluiten middels een elektrisch bedienbaar toegangshek.

Gevelreclame:
In goed overleg met de verhuurder is het toegestaan om signing/gevelreclame aan het bedrijfspand aan te brengen.

Bestemming:
Volgens het bestemmingsplan ‘Trekkersveld III’ is voor het bedrijfspand de bestemming Bedrijf 1 tot en met categorie 4 aangewezen. Dit betreft een industriefunctie. De ruimte is uitstekend geschikt als bedrijfs-, productie- en/of opslagruimte.

Beschikbaarheid:
In overleg.

Huurtermijn:
Huurtermijn van 5 jaar, telkens te verlengen met
5 jaar. In overleg is een kortere periode bespreekbaar.

Opzegtermijn:
Er wordt een opzegtermijn van 12 maanden gehanteerd.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met de kosten voor parkeren, de servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar. Eventuele afwijkingen of interpretatieverschillen vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Energielabel
Het object heeft geen energielabel.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de uitgebreide informatie van dit object. Vul dan onderstaande formulier in.

We vertellen je graag meer over dit pand

mr. S.H. (Bas) Bakker

06-54220914
bas@castanea.nl