Waardebepaling of taxatie?

Waardebepaling of taxatie?

Wanneer je een bedrijfspand, winkelruimte of kantoorpand wil aan- of verkopen, ben je waarschijnlijk benieuwd naar de waarde van dit pand. Je wilt immers weten welke verkoopprijs de ruimte waard is. Of je wil kunnen controleren of je in aanmerking komt voor een hypotheek. Genoeg redenen dus. Om dit vast te kunnen leggen, let je op twee belangrijke begrippen. Namelijk waardebepaling en taxatie. Maar wat is het verschil tussen deze twee begrippen? Wanneer kies je voor een waardebepaling en wanneer voor een taxatie? Wij leggen het je uit

Wat is een taxatie?

Een taxatie voer je uit als je de marktwaarde wil vaststellen. Bijvoorbeeld wanneer je een specifieke ruimte wil (ver)kopen. Dit gebeurt door een bedrijfsmakelaar-taxateur. Tijdens de taxatie wordt de waarde vastgesteld. Deze waarde drukt men uit in een specifieke prijs. Vervolgens legt de bedrijfsmakelaar de taxatie vast in een taxatierapport. Zo’n rapport is belangrijk tijdens het afsluiten of overzetten van een hypotheek. In dit rapport wordt het type object, de grootte, kwaliteit en ligging vermeld. Ook de WOZ-waarde en kadastrale gegevens komen aan bod. De kosten van een taxatie zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting in geval van (her)financiering van jouw eigen woning.

Wat is een waardebepaling?

Een waardebepaling is een inschatting van de prijs van de bedrijfsmakelaar. Dit advies komt van pas als je je aan het oriënteren bent op het verkopen of kopen van een bedrijfspand, winkelruimte of ander commercieel vastgoed, is niet bindend.  Tijdens een waardebepaling wordt geen specifieke vaste prijs vastgesteld. Het doel is om de koper of verkoper voldoende inzicht te geven in welke prijscategorie die zich bevindt.

Waardebepaling of taxatie?

Kortom, een groot verschil tussen een waardebepaling en taxatie is dat een waardebepaling niet kan worden gebruikt voor het verkrijgen van een hypotheek. Een waardebepaling is namelijk een minder uitgebreid advies dan een taxatie. Een taxatie is bindend en een waardebepaling niet. De belangrijkste verschillen tussen een waardebepaling en taxatierapport hebben wij hier voor je opgesomd.

  1. Een taxatie geldt als een bindend advies. Een waardebepaling is slechts een inschatting.
  2. Een taxatierapport is uitgebreider dan een waardebepaling, doordat er veel eisen aan worden gesteld.
  3. Een taxatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijk gecertificeerd persoon. Niet alle bedrijfsmakelaars zijn taxateur.
  4. Een taxatie is nodig voor de aanvraag of het omzetten van een hypotheek.