Franciscusweg 249

Hilversum

1216 SG

€ 115,- 

/ m2 per jaar

€ 115,- 

/ m2 per jaar

Hilversum

€ 115,- 

/ m2 per jaar

Bouwvorm

Bestaande bouw

Ligging

Bedrijventerrein

Oppervlakte

250 m2

Deelhuur vanaf

250 m2

Hoofdbestemming

Kantoorruimte

Omschrijving

Dit representatieve kantoorgebouw is gelegen op het bedrijvenpark “Kerkelanden”. Deze locatie wordt gekenmerkt door zowel bedrijfsgebouwen als kantoren. Het gebouw kent een divers aantal ondernemers en gebruikers en heeft aan de achterzijde een studio welke gebruikt wordt voor televisieopnames.

Bereikbaarheid:
Het bedrijventerrein is bereikbaar vanaf de rijksweg A27 (Afslag 33 te Hilversum). Eveneens is vanaf de rijksweg A2/N201 de locatie te bereiken via de Diependaalselaan. Vanaf Hilversum Centraal Station is Kerkelanden in circa een kwartier bereikbaar per bus.

Beschikbaarheid:
Momenteel is een gedeelte van de eerste verdieping van circa 250 m² beschikbaar.

Het metrage is inclusief omslag algemene ruimte.

Huurprijs:
De huurprijs bedraagt € 115,- per m² per jaar.

Parkeergelegenheid:
In overleg met verhuurder zijn parkeerplaatsen beschikbaar op eigen terrein. Nadere voorwaarden in overleg.

Opleveringsniveau:
Het gehuurde wordt in de huidige staat opgeleverd inclusief de navolgende voorzieningen:
• alarminstallatie (abonnement inzake doormelding en opvolging voor rekening huurder);
• kabelgoten*;
• vloerbedekking*;
• zonwering binnenzijde*;
• systeemplafonds met verlichtingsarmaturen;
• verwarming middels gas cv installatie met radiatoren;
• intercom;
• pantry*;
• lift;
• toiletgroep per verdieping (gedeeld);
• netwerkbekabeling in alle ruimten (ingebruikname, onderhoud en evt. vervanging voor rekening huurder).

De in dit artikel aangeduide voorzieningen met een * worden om niet beschikbaar gesteld. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoording ten aanzien van deze zaken of voorzieningen. De kosten van onderhoud, herstel, vervanging of vernieuwing van deze zaken en/of voorzieningen komen geheel voor rekening van huurder.

Huurtermijn:
In overleg.

Servicekosten:
Huurder is een voorschotbedrag servicekosten verschuldigd ter grootte van € 40,- per m² op jaarbasis exclusief BTW, inzake de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:
• levering gas, water en elektra;
• brandmeldinstallatie;
• zonwering;
• afvalverwerking;
• onderhoud cv-installatie;
• schoonmaak algemene ruimten;
• glasbewassing buitenzijde;
• onderhoud lift;
• controle blusmiddelen;
• administratiekosten 5%.
Aanvaarding:
Het object is in overleg tussen partijen te aanvaarden.

Zekerheidsstelling:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie verlangd ter grootte van drie maanden huurbetalingsverplichting.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst:
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) met de bijbehorende algemene bepalingen.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria
welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Onder- / overmaat metrage:
Van het complex is een NEN 2580 meetrapport beschikbaar. Eventuele afwijkingen hierin vormen geen aanleiding tot verrekening.

Gunning:
De verhuurder / eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de uitgebreide informatie van dit object. Vul dan onderstaande formulier in.

We vertellen je graag meer over dit pand

N. (Niels) Bunt RM RT

06-30243321
niels@castanea.nl