Verkocht

Nijverheidslaan 3 A12

Weesp

1382 LE

€ 365.000,- 

v.o.n.

Verkocht

€ 365.000,- 

v.o.n.

Verkocht

Weesp

€ 365.000,- 

v.o.n.

Bouwvorm

Nieuwbouw

Ligging

Bedrijventerrein

Oppervlakte

n.v.t

Deelhuur vanaf

n.v.t

Hoofdbestemming

Bedrijfsruimte

Omschrijving

“De Weesperpoort”
Op toplocatie in het in aanbouw zijnde representatieve bedrijfsverzamelgebouw “De Weesperpoort” aan de Nijverheidslaan komt een multifunctionele bedrijfsunit beschikbaar. De bouw van het bedrijfs- en kantorencomplex is in volle gang en zal begin Q3 2022 worden opgeleverd. In totaal zullen er 14 hoogwaardige bedrijfsruimten en 8 kantooreenheden worden gerealiseerd. Het gebouw wordt omgeven door een zeer royaal buitenterrein met 70 parkeerplaatsen welke afgeschermd zullen worden door een elektrisch bedienbaar schuifhek.

Object
De beschikbare ruimte heeft een vloeroppervlakte van circa 211 m² bedrijfs-/kantoorruimte verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping. De bedrijfsunit is voorzien van een elektrisch bedienbare overheaddeur, vloerverwarming op de eerste verdieping, een zelfstandige trapopgang en bijgeleverde pantry.

Locatie
De ontwikkeling wordt gerealiseerd op het kleinschalige aan de rivier De Vecht gelegen bedrijventerrein en is gelegen in de directe nabijheid van het NS Station Weesp en het gezellige centrum van dit pittoreske vestingstadje dat sinds 2022 deel uitmaakt van de gemeente Amsterdam. Daarnaast is er een goede ontsluiting naar de Rijksweg A1 en naar de Provincialeweg N236 Amsterdam/Hilversum (Gaasperdamweg A9). De locatie is zowel per openbaar vervoer als auto goed bereikbaar. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuwe afrit van de A1 waardoor de bereikbaarheid van Weesp wordt versterkt.

Opleveringsniveau:
De unit wordt casco opgeleverd. De technische omschrijving is bij ons op te vragen. Als extra is deze unit voorzien van o.a. voorbereiding voor een elektrische laadpaal, elektrisch bedienbare overheaddeur, bijgeleverde pantry (vaatwasser, magnetron, koelkast met vriesvak). Daarnaast beschikt de unit op de eerste verdieping over vloerverwarming en is het eventueel mogelijk om op het dak zonnepanelen te plaatsen.

Koopsom:
De koopsom bedraagt € 365.000,- V.O.N. excl. BTW

Servicekosten:
De VvE bijdrage zijn nog niet bekend.

Parkeergelegenheid:
Bij de unit behoren 3 eigen parkeerplaatsen. Het terrein is middels een automatisch sluithek afsluitbaar. De unit is voorzien van voorbereiding voor het plaatsen van een elektrische laadpaal.

Kadastrale gegevens:
Gemeente Weesp, sectie B, nummer 7243 A5
Gemeente Weesp, sectie B, nummer 7243 A6

Aanvaarding:
In overleg

Onder- / overmaat metrage:
Van het gebouw is geen NEN 2580 meetrapport beschikbaar. De genoemde oppervlakten zijn slechts indicatief. Eventuele afwijkingen hierin vormen geen aanleiding tot verrekening.

Waarborg:
Koper dient binnen drie weken na ondertekening van de koopakte een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom overgemaakt te hebben op een rekeningnummer van het notariskantoor dat het transport verzorgt.

Koopakte:
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een koopakte zoals gebruikt wordt door leden van de bedrijfs onroerend goed sectie van de NVM.

Milieubepaling:
Aan verkoper is niet bekend of de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het gebruik of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak, dan wel het nemen van andere maatregelen. Aan verkoper is niet bekend of in de onroerende zaak een ondergrondse tank voor het opslaan van (vloei)stoffen aanwezig is. Aan verkoper is niet bekend of er in de onroerende zaak asbest is verwerkt.

Garanties door Verkoper:
Ten aanzien van de feitelijke staat van het verkochte object (waaronder mede begrepen de technische en milieukundige staat) geldt uitdrukkelijk, dat deze overeenkomst “as is” tussen partijen is aangegaan. Dit houdt in dat koper het verkochte object op de transportdatum zal aanvaarden in de (feitelijke) staat waarin ze alsdan verkeert. De aanwezigheid van achterstallig onderhoud en/of gebreken zijn voor rekening en risico van koper en koper vrijwaart verkoper hiervan.

Bijzondere bepalingen:
Met betrekking tot de door eigenaar (of zijn adviseurs) verstrekte informatie geldt dat alle informatie naar beste weten door (of namens) eigenaar wordt verstrekt, hetgeen geen garantie inhoudt dat de verstrekte informatie ook daadwerkelijk juist en volledig is.

Gunning:
De eigenaar behoudt zich het recht van gunning voor.

Transport:
De oplevering en aansluitend het transport bij het door koper aan te geven notariskantoor, zal in nader overleg tussen partijen kunnen geschieden.

BTW bepaling:
Indien de koper niet BTW plichtig is en derhalve de koopsom niet vermeerderd kan worden met BTW, zal de schade die verkoper daardoor leidt, volledig verhaald worden op koper. Dit zal aldus in het voorkomende geval leiden tot een verhoging van de koopsom gelijk aan de schade die verkoper leidt.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de uitgebreide informatie van dit object. Vul dan onderstaande formulier in.

We vertellen je graag meer over dit pand

N. (Niels) Bunt RM RT

06-30243321
niels@castanea.nl